Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.

W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego – zgłoszenie (ZUS ZUA) należy wydrukować i uzyskać na nim własnoręczny podpis osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik składek przechowuje przez okres 5 lat.

Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych dokonuje się na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Pracodawca w części B dokumentacji pracowniczej gromadzi dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia tam też należy, pomimo, że nie został wymieniony w rozporządzeniu wpiąć druk ZUS ZUA.

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 36 ust. 7,8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments