Podpis ubezpieczonego na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19 (dotyczy osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego).

 

Termin na zgłoszenie do ubezpieczeń

Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu:

  • ZUS ZUA – jeżeli osoba, którą zgłaszasz, podlega pełnym ubezpieczeniom, czyli społecznym i zdrowotnym.
  • ZUS ZZA – jeżeli osoba, którą zgłaszasz, podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Akta osobowe pracownika

W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego, formularz zgłoszenia do ubezpieczeń należy wydrukować i uzyskać na nim własnoręczny podpis osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik składek przechowuje przez okres 5 lat. Pracodawca w części B dokumentacji pracowniczej gromadzi dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia tam też należy, pomimo, że nie został wymieniony w rozporządzeniu wpiąć formularz ZUS ZUA / ZUS ZZA.

 

Akta osobowe pracownika

Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy

 

Podstawa prawna:

  • art. 36 ust. 7,8 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments