Nieobecność z powodu choroby w świadectwie pracy

Informację o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika zamieszczamy w ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy.

 

W ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres ….. dni”  informujemy o ilości dni za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy w roku w którym ustał stosunek pracy. Chodzi tutaj o chorobę samego pracownika a nie członków jego rodziny.

 

Z kolei w ust. 6 pkt 16 świadectwa pracy należy wpisać wszystkie okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia wymienione w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach.

 

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze do:

 • 33 dni,
 • 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2017r. o 31 maja 2023r.  w dniu 26 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy  za okres od 26 kwietnia do 10 maja 2023r. Pracownik nie ma wcześniejszego 10 letniego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego a ostatnie zatrudnienie zakończyło się w lutym 2023r. i obowiązuje pracownika 30 dniowy okres wyczekiwania na zasiłek.

Na powyższym przykładzie obliczamy okres wyczekiwania i prawo do wynagrodzenia chorobowego:

 • od 5 do 25 kwietnia 2023r. – 21 dni okresu wyczekiwania,
 • od 26 kwietnia do 4 maja 2023r. – 9 dni okresu wyczekiwania,
 • od 5 do 10 maja 2023r. – uzyskanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.

W ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni”  wpisujemy 6 dni  – okres od 5 do 10 maja 2023r. czyli okres za który wypłacone zostało wynagrodzenie chorobowe.

 

 

Przy czym należy pamiętać, że do okresu zasiłkowego nie wliczamy niezdolności do pracy przypadającej w okresie wyczekiwania.

ust. 6 pkt 16 świadectwa pracy wpisujemy wszystkie okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia wymienione w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach.

 

 

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023 r. zmiana dotyczy dodania:

 • w ust. 6 pkt 1 informacji z art. 1481 § 1 Kodeksu pracy dotyczącej korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i w pilnych sprawach rodzinnych,
 • w ust. 6 pkt 3 informacji o korzystania z urlopu opiekuńczego art. 1731
 • w ust. 6 pkt 10 informacji o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej 6733 § 1 Kodeksu pracy.

 

 Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznych z dnia 11 maja 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
 • art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments