Nadużycie alkoholu powoduje brak prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

  • do 33 dni,
  • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia. (Krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

Od 34 lub 15 dnia niezdolności do pracy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego.

 

Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest nadużyciem alkoholu, lekarz w zaświadczeniu lekarskim umieszcza kod literowy „C” który oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu co powoduje utratę prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za pierwsze 5 dni orzeczonej niezdolności.

 

Zgodnie z art. 16 ustawy zasiłkowej: ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za pierwszych 5 dni tej niezdolności.

 

Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu pomimo, że za ten okres nie jest wypłacane wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy wliczana jest do limitu 33 i 14 dni za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe oraz do 182 i 270 dni za które wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Przykład

Pracownik w  wieku 54 lat (uprawniony do 14 dni wynagrodzenia chorobowego) otrzymał 16 dni zwolnienia z kodem „C” .

Pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe za 9 dni.

  • 5 dni bez prawa do wynagrodzenia + 9 dni z uprawnieniem do wynagrodzenia chorobowego  =14 dni (limit 14 dni o którym mowa w art. 92 K.p.)
  • za pozostałe 2 dni przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Do 182 oraz 270 dniowego okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia chorobowego przez 33 lub 14 dni przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy.

 

Przykład

Pracownik w wieku 54 lat w 2022 roku był niezdolny do pracy przez okres 26 dni gdzie za 14 dni otrzymał już wynagrodzenie chorobowe a za pozostałe 12 dni niezdolności do pracy zasiłek chorobowy. Kolejne zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy dostarczył w dniu 1 lipca za okres od 1 do 10 lipca 2022r (10 dni) z kodem literowym „C”.

  • od 1 do 5 lipca za pierwsze 5 dni nie otrzyma zasiłku chorobowego,
  • od 6 do 10 lipca za kolejne 5 dni zostanie wypłacony zasiłek chorobowy.

 

Kody literowe na zwolnieniu lekarskim

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments