Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu

Aktualizacja! Od 1 stycznia 2022 zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi 80%

Zmiany w ustawie zasiłkowej od 1 stycznia 2022r.

 

Co do zasady zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku z wyłączeniem niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży, powstałej w skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, oraz powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Najpierw wynagrodzenie chorobowe potem zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje łącznie w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

  • do 33 dni,
  • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

Wysokość wynagrodzenia chorobowego za powyższe okresy wynosi 80% wynagrodzenia za wyjątkiem niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży, powstałej w skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, oraz powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, gdzie pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

O tym, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pisałam: TUTAJ 

 

Podział wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu:

I. dla pracowników którzy nie ukończyli 50 roku życia,

II. dla pracowników którzy ukończyli 50 rok życia (od roku następnego po 50 urodzinach).

 

Omówienie:

I. Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla pracownika do ukończenia 50 roku życia.

 

Przykład

Pracownik w wieku 34 lat był niezdolny do pracy z powodu „zwykłej choroby” w okresie od 4 sierpnia do 18 września 2017r. Przez cały okres orzeczonej niezdolności do pracy pracownik przebywał w szpitalu. Obliczamy wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego za okres:

1) od 4 sierpnia do 5 września przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru,

2) od 6 do 18 września przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

 

 

II. Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla pracownika który ukończył 50 rok życia (od roku następnego po 50 urodzinach).

Krótszy  14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika. (art. 92 § 5 K.p.).

 

Przykład

Pracownik w wieku 54 lat był niezdolny do pracy z powodu „zwykłej choroby” w okresie od 4 sierpnia do 18 września 2017r. Przez cały okres orzeczonej niezdolności do pracy pracownik przebywał w szpitalu. Obliczamy wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego za okres:

1) od 4 do 17 sierpnia (14 dni) przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru,

2) od 18 sierpnia do 5 września (19 dni) przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku,

3) od 6 do 18 września przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1b ustawy zasiłkowej, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiary zasiłku.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments