Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018

Współczynnik urlopowy w 2018 roku dla pełnego etatu wynosi 20,92

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   20,92
  • dla 3/4 etatu   15,69
  • dla 1/2 etatu   10,46
  • dla 1/3 etatu     6,97
  • dla 1/4 etatu     5,23

Aktualizacja:  12.11.2018 został ustanowiony dniem wolnym od pracy, po uwzględnieniu nowego świeta współczynnik urlopowy wynosi 20,83 dla całego etatu. Ustawa wprowadzająca nowe święto weszła w życie 08.11.2018r. 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy, czy bieżący. I tak jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2018r. np. za lata 2016,2017 w roku 2018 stosujemy współczynnik z 2018 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2017r.,a co za tym idzie w tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2016 i bieżący 2017 rok ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2018r. Zgodnie z rozporządzeniem zacytowanym powyżej stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop tj. za 2017r. a nie z roku wypłaty ekwiwalentu.

 

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o pracę; oraz inne stałe składniki wynagrodzenia, np. różnego rodzaju dodatki np.: funkcyjne, stażowe wypłacane co miesiąc;

2) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (uwzględniamy w średniej wysokości z tego okresu). Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

3) składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne.

 

Przykład

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 100 zł , świadczy pracę w wymiarze pełnego etatu z dniem 31.01.2018r. ustaje jego zatrudnienie oraz pozostaje 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za które pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 2 100 zł

Obliczamy wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który dla całego etatu w roku 2018 wynosi 20,92

2 100 zł : 20,92 =  100,38 zł ekwiwalent za 1 dzień urlopu

Teraz obliczamy wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

100,38 zł : 8h= 12,55 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin = 40 godzin

obliczamy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40h x 12,55 zł = 502,00 zł

Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 502,00 zł brutto.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
krzysiek
krzysiek
6 lat temu

skoro 100,38 zł brutto jest za jeden dzień urlopu to ile to będzie netto bo tyle dostaje pracownik do ręki

Agnieszka
Agnieszka
6 lat temu

Witam, mam pytanie dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracuje do końca marca 2018 na pełny etat umowa na czas określony. 28 luty składam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przysługuje mi prawo do 26 dni urlopu. W tym roku wykorzstalam już 10 dni zostało 16 dni urlopu czy pracodawca musi wypłacić mi ekwiwalent za pozostały urlop?

Agnieszka
Agnieszka
w odpowiedzi do  Jowita
6 lat temu

Rozumiem. Tylko, że ja tego pozostałego urlopu nie wykorzystam ponieważ podejmuje pracę za granicą. Dziękuję za informację.

Gosia
Gosia
w odpowiedzi do  Agnieszka
6 lat temu

Pozostały urlop się Pani nie należy. Za rok 2018 u tego pracodawcy należy się Pani 7 dni urlopu wypoczynkowego. Wykorzystała Pani nawet więcej (10 dni). Gdyby Pani podjęła kolejną pracę w Polsce, urlop wypoczynkowy u nowego pracodawcy byłby pomniejszony o te 3 dni wykorzystane w poprzedniej pracy.