Zasiłek opiekuńczy w świadectwie pracy

Informację o nieobecności w pracy z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny w związku z którym został przyznany zasiłek opiekuńczy zamieszczamy w ust. 6 pkt 16 świadectwa pracy.

 

W objaśnieniach do świadectwa pracy czytamy:

w ust. 6 pkt 16 świadectwa pracy, pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W art. 7 ustawy o emeryturach i rentach zostały wymienione okresy nieskładkowe do których należą między innymi okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego chorobowego lub opiekuńczego.

 

Przykład

Stosunek pracy ustał 30 czerwca 2023r. w okresie od 03 do 12 maja 2023r., pracownikowi został wypłacony zasiłek opiekuńczy na chorego członka rodziny. Poniżej zapis w  ust. 6 pkt 16 świadectwa pracy:

 

 

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023 r. zmiana dotyczy dodania:

  • w ust. 6 pkt 1 informacji z art. 1481 § 1 Kodeksu pracy dotyczącej korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i w pilnych sprawach rodzinnych,
  • w ust. 6 pkt 3 informacji o korzystania z urlopu opiekuńczego art. 1731
  • w ust. 6 pkt 10 informacji o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej 6733 § 1 Kodeksu pracy.

 

   

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznych z dnia 11 maja 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
  • art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments