Minimalne wynagrodzenie na jedną czwartą etatu w 2019

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2019 r. wynosi: 2 250 zł

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota 2250 zł ulega odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

 • 1 etat           2 250,00 zł
 • 3 / 4 etatu    1 687,50 zł
 • 1 / 2 etatu    1 125,00 zł
 • 1 / 4 etatu    562,50 zł

 

Poniżej link do przykładu obliczenia wynagrodzenia netto po zmianach od 1 października do 31. grudnia 2019r. 

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu od października 2019

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto do 30 września 2019r.

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto : 562,50 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł  w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 do pobrania: TUTAJ

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 562,50zł  x 9,76% = 54,90zł
 • składka rentowa: 562,50zł x 1,5% = 8,44zł
 • składka chorobowa: 562,50zł  x  2,45% =13,78zł

suma: 77,12 zł

II. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 562,50 zł – 77,12 zł = 485,38 zł

 III. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne

 • 485,38 zł  x 9 % = 43,68 zł.

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 562,50zł – 77,12zł = 485,38zł – 111,25 zł = 374,13 = 374zł (po zaokrągleniu)
 • 374zł  x  18 % = 67,32 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 67,32 zł – 46,33 zł = 20,99 zł  zaliczka na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

Art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 485,38 zł
 • 485,38 x 7,75 % = 37,62 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 20,99 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do  w wysokości tej zaliczki
 • 20,99  – 20,99 = 0 zł (podatek do wpłaty do US)

Ważne!

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W omawianym przypadku zaliczka na podatek dochodowy wynosi 20,99 zł, a obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne 37,62zł zgodnie z ustawą składkę zdrowotną obniżamy do wysokości zaliczki na podatek w omawianym przypadku do kwoty 20,99 zł, a co za tym idzie zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US wynosi 0 zł, a składka na ubezpieczenie zdrowotne 20,99 zł.

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Wynagrodzenie brutto: 562,50 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 77,12 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (54,90zł emerytalne + 8,44zł rentowe + 13,78zł  chorobowe),
 • 20,99 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

562,50zł – 77,12zł – 20,99zł  = 464,39 zł netto do wypłaty

 

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2019 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 562,50 zł x 9,76 % = 54,90 zł
 • składka rentowa: 562,50 zł x 6,50 % = 36,56 zł
 • składka wypadkowa: 562,50 zł x 1,67 % = 9,39 zł
 • składka na FGŚP: 562,50 zł x 0,10 % = 0,56 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 101,41 zł

 

II. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 562,50zł  x 9,76 % = 54,90 zł
 • składka rentowa: 562,50zł x 1,5 % = 8,44 zł
 • składka chorobowa: 562,50zł  x  2,45 % =13,78 zł
 • składka zdrowotna: 485,38zł  x 9 % = 20,99 zł. obniżona do wysokości zaliczki na podatek

Suma składek finansowanych przez pracownika: 98,11 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na jedną czwartą etatu w 2019 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 464,39 zł
 • podatek dochodowy: 0 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 101,41 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 98,11 zł

464,39zł + 101,41zł + 98,11zł = 663,91 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

562,50 zł (wynagrodzenie brutto) + 101,41zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 663,91zł

 

Jak wypełnić raport ZUS RCA za pracownika zatrudnionego na jedną czwartą etatu

 

Poniżej przykład wypełnienia imiennego miesięcznego raportu ZUS RCA. Blok III.B i III.C

 

Minimalne wynagrodzenie na cały etat w 2019

Minimalne wynagrodzenie na pół etatu w 2019

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
14 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wioleta
Wioleta
3 lat temu

Jeśli jestem zarejestrowana na 1/4 a pracuje w pełnym wymiarze . Czy pracodawca jest zobowiązany zapłacić mi pełny urlop?

Paweł
Paweł
4 lat temu

Jestem zatrudniony na 1/4 etatu pytanie czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko?

Barbara
Barbara
4 lat temu

Witam, czy można prosić wzór umowy na 1/4 etatu?

Jan
Jan
4 lat temu

A ile to wyjdzie na 1/32 etatu (informatyk, raz w tygodniu archiwizacja danych firmy przez 1 godzinę)

Miriam
Miriam
4 lat temu

L4 mam od 01.08.19 i do teraz przez pierwszy miesiąc pracodawca mi wypłacił niecałe 300 zł A potem zus …
Ginekolog co 2 tyg mi przedłuża

Miriam
Miriam
4 lat temu

A ja będąc na l4 w ciąży dlaczego dostaje tylko 200 zł na 1/4 umowy o prace

zara
zara
4 lat temu

ile wyniesie netto dla 1/8 etatu w 2019 roku? 242,69 zł? pozdrawiam

Gosia
Gosia
4 lat temu

Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje.Pozdrawiam