Ekwiwalent za pół etatu w 2019 roku

Współczynnik urlopowy dla pełnego etatu w 2019 roku wynosi 20,92

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   20,92
  • dla 3/4 etatu   15,69
  • dla 1/2 etatu   10,46
  • dla 1/3 etatu     6,97
  • dla 1/4 etatu     5,23

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),

2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),

3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony do 31.03.2019 w wymiarze 1/2 etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, a jego pensja składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 1 125 zł oraz zmiennych premii miesięcznych za:

marzec 2019r.  – 700zł
luty 2019r.       – 500 zł
styczeń 2019r.  – 600 zł
grudzień 2018r.– 325 zł

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 6 dni urlopu.

Obliczamy średnią z premii zgodnie z § 16 rozporządzenia

500 zł + 600 zł + 325 zł = 1 425 zł : 3 miesiące = 475 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1 125 zł + 475 zł = 1600 zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu

1600 zł : 10,46 = 152,96 zł

Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu

152,96 zł : 8h = 19,12 zł

Obliczamy  ekwiwalent za niewykorzystane 6 dni  urlopu  wypoczynkowego

48 h ( 6 dni x 8h) x 19,12 zł = 917,76 zł

 

Przykład

Pracownik przez cały okres zatrudnienia świadczył pracę w wymiarze pół etatu  aż do 31.03.2019 r. w tym dniu ustało jego zatrudnienie. Otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 125 zł. brutto. Obliczamy wysokość ekwiwalentu za niewykorzystane 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego.

Podstawa ekwiwalentu  1 125zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu

1 125zł : 10,46 = 107,55 zł

Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu

107,55zł : 8h = 13,44 zł

Obliczamy ekwiwalent za niewykorzystane 5 dni urlopu wypoczynkowego

40 h x (5 dni x 8h) x 13,44zł = 537,60zł

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2019r. np. za lata 2017,2018  do wyliczenia ekwiwalentu stosujemy współczynnik z 2019 roku. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 Kodeksu pracy)

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2019r. pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z 2018 i za styczeń 2019roku. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2018 i 2019r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (z roku ustania zatrudnienia) w wysokości 20,92.

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu  równa się 8 godzin

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca sygn. GPP–110–4560–92–1/10/PE/RP

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca

 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pełnego etatu w 2019 roku

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019

 

 

Podstawa prawna:

  • § 15 – 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments