Egzekucja z wynagrodzenia. Co należy o niej wiedzieć?

Egzekucja komornicza nie należy do najprzyjemniejszych. Na szczęście polskie prawo nie pozostawia nas bez opieki. Komornik nie może zająć całych dochodów dłużnika. Jaka kwota może jednak ubyć z naszego konta w przypadku egzekucji komorniczej?

 

  1. Jak zaczyna się egzekucja z wynagrodzenia?
  2. Jakie składniki pensji może zabrać komornik?
  3. Ile komornik może zabrać z pensji w 2019?

 

Niespłacona pożyczka, problemy z opłacaniu rat za zakupy lub abonamentu komórkowego – to tylko niektóre z przyczyn wszczęcia egzekucji komorniczej. Wiadomość o rozpoczęciu działań komornika dla wielu osób okazuje się źródłem ogromnych nerwów. Najbardziej stresują się osoby z najniższymi zarobkami, które obawiają się, że zostaną pozbawione środków do życia. Warto więc je uspokoić i opowiedzieć o tym, jak wygląda egzekucja z wynagrodzenia oraz ile komornik może zabrać z pensji według aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Jak zaczyna się egzekucja z wynagrodzenia?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę rozpoczyna się na wniosek wierzyciela. Ten może zażądać, by pieniądze pozyskane w ten sposób pokryły całe zobowiązanie lub tylko jego określoną część. Egzekucja musi być przeprowadzona przez komornika działające w rewirze obejmującym miejsce zamieszkania dłużnika. Urzędnik musi zawiadomić dłużnika o tym, że od tego czasu nie wolno mu pobierać zajętego wynagrodzenia, a następnie przesłać pismo do jego zakładu pracy.

 

Jakie składniki pensji może zabrać komornik?

Egzekucji podlegają wszystkie części składowe pensji. Komornik może zająć:

 

  • podstawową część wynagrodzenia;
  • dodatki i premie;
  • wynagrodzenie za prace zlecone, wykonywane na podstawie umów cywilno-prawnych;
  • zyski czerpane z tytułu przynależności do spółdzielni rolniczej lub produkcyjnej

 

Informacja o tym, z których składników odbywała się egzekucja, ile trwała i jakiej kwoty dotyczyła, musi znaleźć się w świadectwie pracy wystawionym po rozwiązaniu umowy łączącej pracownika i pracodawcę.

 

Ile komornik może zabrać z pensji w 2019?

Komornik może zająć 50 procent wynagrodzenia, jeśli jest egzekwowany jest standardowy dług lub 60, jeśli chodzi o dług alimentacyjny. Zajęciu nie podlega jednak kwota równa najniższemu wynagrodzeniu netto w danym okresie. Oznacza to, że w 2019 osoby otrzymujące na konto mniej niż 1634 zł nie muszą obawiać się, że komornik zajmie ich dochody. Niestety zasada ta obejmuje wyłącznie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ochrona co do zasady nie przysługuje osobom związanych z pracodawcą umową o dzieło i utrzymującym się z prac dorywczych.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments