Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 6 pkt 3 świadectwa pracy

W ustępie 6 świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy. Pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym zatrudnieniu.

Poniżej przykład zapisu w świadectwie pracy wykorzystanego przez pracownika urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni w 2 częściach.

 

 

W przypadku urlopu ojcowskiego ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu, nie zmienia ilości dni przysługujących ojcu. W przypadku gdy matka w czasie jednego porodu urodzi jedno dziecko, bliźnięta, lub więcej dzieci, ojcu przysługuje niezmiennie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

 

Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

 

Podział urlopu ojcowskiego 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Tydzień urlopu ojcowskiego liczony jest jako siedem lub czternaście kolejnych dni kalendarzowych i nie ma tutaj znaczenia czy w tym czasie wypadają święta lub dni wolne od pracy. Urlop niewykorzystany przepada.

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023 r. zmiana dotyczy dodania:

  • w ust. 6 pkt 1 informacji z art. 1481 § 1 Kodeksu pracy dotyczącej korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i w pilnych sprawach rodzinnych,
  • w ust. 6 pkt 3 informacji o korzystania z urlopu opiekuńczego art. 1731
  • w ust. 6 pkt 10 informacji o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej 6733 § 1 Kodeksu pracy.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments