Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim zamieszamy w ust. 6 pkt 3 świadectwa pracy

W ustępie 6 świadectwa pracy informujemy kolejnego pracodawcę o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy. Pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym zatrudnieniu. Poniżej przykład zapisu w świadectwie pracy wykorzystanego przez pracownika urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.

 

Urlop ojcowski a ilość dzieci

W przypadku, gdy pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop ojcowski – pracodawca wykazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Przykład

Pracownik jest ojcem dwójki dzieci w wieku: 14 miesięcy i 2 miesięcy. Wykorzystał urlop ojcowski na pierwsze dziecko Jana Nowaka w wymiarze 2 tygodni (14 dni kalendarzowych) oraz na Annę Nowak w wymiarze 1 tygodnia ( 7 dni kalendarzowych). Poniżej przykład zapisu w świadectwie pracy:

Powyższy zapis w świadectwie pracy informuje kolejnego pracodawcę o wykorzystanym w całości urlopie na syna oraz o możliwości wykorzystania jeszcze 1 tygodnia urlopu ojcowskiego na córkę Annę Nowak.

 

W przypadku urlopu ojcowskiego ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu, nie zmienia ilości dni przysługujących ojcu. W przypadku gdy matka w czasie jednego porodu urodzi jedno dziecko, bliźnięta, lub więcej dzieci, ojcu przysługuje niezmiennie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

 

Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Podział urlopu ojcowskiego 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Tydzień urlopu ojcowskiego liczony jest jako siedem lub czternaście kolejnych dni kalendarzowych i nie ma tutaj znaczenia czy w tym czasie wypadają święta lub dni wolne od pracy. Urlop niewykorzystany przepada.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments