Wymiar urlopu ojcowskiego

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

 

Podział urlopu ojcowskiego 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Tydzień urlopu ojcowskiego liczony jest jako siedem lub czternaście kolejnych dni kalendarzowych i nie ma tutaj znaczenia czy w tym czasie wypadają święta lub dni wolne od pracy. Urlop niewykorzystany przepada.

 

Urlop ojcowski a ilość dzieci

W przypadku urlopu ojcowskiego ilość dzieci urodzonych podczas jednego porodu, nie zmienia ilości dni przysługujących ojcu. W przypadku gdy matka w czasie jednego porodu urodzi jedno dziecko, bliźnięta, lub więcej dzieci, ojcu przysługuje niezmiennie dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

 

Wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie ojcowskim

Za czas przebywania na urlopie ojcowskim, ojcu przysługuje zasiłek ojcowski w wymiarze 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu lub jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy to z miesięcy przepracowanych u tego pracodawcy. Przy ustalaniu podstawy zasiłku ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy określające zasady ustalania podstawy jak do zasiłku chorobowego, ale w tym przypadku nie przewidziano okresu wyczekiwania.

 

Przerwanie urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski może zostać  przerwany na okres pobytu dziecka w szpitalu. Urlop ojcowski przed i po przerwie przypadającej na pobyt dziecka w szpitalu stanowi tę samą część tego urlopu.

 

Zatrudnienie u kilku pracodawców 

Pracownik zatrudniony równolegle u kilku pracodawców, może korzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego tylko u jednego z nich, świadcząc w tym samym czasie prace u innego pracodawcy, bądź też korzystać z tego prawa u wszystkich pracodawców, lecz w różnych, nie pokrywających się terminach. Prawo ustala się odrębnie z każdego stosunku pracy.

 

Prawo do zasiłku za okres urlopu ojcowskiego po ustaniu zatrudnienia

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments