Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny

Maksymalny czas i cel na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny

Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana na kilka sposobów:

 • z upływem czasu na który została zawarta,
 • za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracownika,
 • za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia – na mocy porozumienia stron,
 • bez okresu wypowiedzenia – dyscyplinarnie, musi zostać wskazana przyczyna wypowiedzenia.

 

Zgodna wola stron = możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z dnia na dzień.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 3 miesięczny okres próbny którego obowiązuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia chce rozstać się ze swoim pracodawcą z dnia na dzień czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Istnieje możliwość takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę jedynie za zgodą pracodawcy. Podobnie gdy pracodawca  zwróci się do pracownika z taką propozycją rozwiązania umowy o pracę też  będzie potrzebował zgody pracownika.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny zależy od czasu na jaki umowa została zawarta:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Jak liczyć 3 dniowy okres wypowiedzenia – przeczytasz o tym we wcześniejszym moim wpisie.

Jak liczyć 3 dniowy okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę, co oznacza, że umowa ulegnie rozwiązaniu w sobotę po upływie tygodnia lub 2 tygodni (art. 30 § 21 Kodeksu pracy).

 

Jak liczyć tygodniowy okres wypowiedzenia

 • wypowiedzenie złożone 7 maja 2019 (wtorek) kończy bieg 18 maja 2019 (sobota),
 • wypowiedzenie złożone 9 maja 2019 (czwartek) kończy bieg 18 maja 2019 (sobota),
 • wypowiedzenie złożone 10 maja 2019 (piątek) kończy bieg 18 maja 2019 (sobota),

 

Jak liczyć dwutygodniowy okres wypowiedzenia

 • wypowiedzenie złożone 7 maja 2019 (wtorek) kończy bieg 25 maja 2019 (sobota),
 • wypowiedzenie złożone 9 maja 2019 (czwartek) kończy bieg 25 maja 2019 (sobota),
 • wypowiedzenie złożone 10 maja 2019 (piątek) kończy bieg 25 maja 2019 (sobota),

 

W powyższych przypadkach 18  lub 25 maja (sobota) jest ostatnim dniem zatrudnienia. Nie ma tutaj znaczenia czy sobota jest dla nas dniem pracującym czy też w tym dniu wypada święto ustawowo wolne od pracy umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia czyli 18 lub 25 maja 2019r.

 

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni (art. 37 Kodeksu pracy). Drogi pracowniku jeżeli to Ty wypowiesz umowę o pracę, dni na poszukiwanie nowej pracy nie będą Ci przysługiwały. Tych dni wolnych nie trzeba w żaden sposób udokumentować, żadnymi „dowodami” poszukiwań nowego zatrudnienia. Wystarczy złożyć wniosek pracodawcy w tej sprawie. Te dwa dni na poszukiwanie nowej pracy, można wykorzystać łącznie lub  oddzielnie np.: w poniedziałek i czwartek ich wysokość jest niezależna od wymiaru etatu w którym jesteś zatrudniony.

 

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy pracodawca udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego, pracownik zobowiązany jest urlop wykorzystać, nie może odmówić wykorzystania urlopu wypoczynkowego (art. 1671 Kodeksu pracy) i bez znaczenia jest która ze stron stosunku pracy wypowiedziała umowę pracownik czy pracodawca. Z kolei gdy pracownik w okresie wypowiedzenia będzie chciał wykorzystać urlop wypoczynkowy musi mieć zgodę pracodawcy na jego wykorzystanie.

Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania umowy o pracę, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop (art. 171 § 1 Kodeksu pracy).

 

Wzory dokumentów do pobrania

Wzory dokumentów

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments