Jak wypełnić formularz KOA

Formularz KOA służy do zgłoszenia korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyprostowanie okresów podlegania ubezpieczeniom mamy też możliwość poprzez złożenie formularzy ZWUA i/lub ZUA/ZZA ale formularz KOA jest bardziej czytelny. Problem z błędnym zgłoszeniem do ubezpieczeń pojawia się najczęściej gdy, przykładowo ubezpieczony zleceniobiorca podejmuje dodatkowo jeszcze kilka prac na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę.

 

Przykład

Od dnia 1 maja 2016r. do 5.03.2017r. zatrudnialiśmy na umowę zlecenia, zleceniobiorcę był to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń, a więc od dnia 1.05.2016r. zgłoszony został do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń 04 11 00 aż do 5.03.2017r. czyli do zakończenia wykonywania zlecenia.

Nasz zleceniobiorca w okresie wykonywania zlecenia w naszej firmie wykonywał pracę u innego  pracodawcy na podstawie umowy o pracę w okresie od 1.09.2016r. do 28.02.2017r. gdzie osiągał co najmniej minimalne wynagrodzenie z umowy o pracę w każdym z tych miesięcy.

Jeżeli nie jesteśmy pewni okresów podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorcę do ZUS należy zwrócić się na piśmie o pomoc w celu ustalenia okresów kiedy ubezpieczenie było obowiązkowe a kiedy dobrowolne z tytułu umowy zlecenia w okresie od 1.05.2016 do 5.03.2017r.

 

Odpowiedź z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia otrzymamy listownie w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia powyższego pisma. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez ZUS nasz zleceniobiorca podlegał następującym ubezpieczeniom:

  • obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu:

1.05.2016r. – 31.08.2016r.
1.03.2017r. – 5.03.2017r.

  • wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu lub dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. (W poniższym okresie ubezpieczony osiągał co najmniej minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę u innego płatnika składek).

1.09.2016r.–28.02.2017r.

W celu wyprostowania okresów podlegania ubezpieczeniom mamy dwie możliwości do wyboru:

  • za okres kiedy nasz zleceniobiorca wykonywał u innego pracodawcy umowę o pracę za wynagrodzeniem co najmniej minimalnym zgłosić go tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Powstanie wtedy nadpłata w ZUS, lub
  • za okres kiedy nasz zleceniobiorca wykonywał u innego pracodawcy umowę o pracę za wynagrodzeniem co najmniej minimalnym zmienić zgłoszenie do ubezpieczeń z obowiązkowych na dobrowolne.

Wybieramy opcję drugą, na formularzu KOA korygujemy rodzaj ubezpieczenia z obowiązkowych na dobrowolne za okres wykonywania pracy za co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

W odpowiedzi na złożony formularz KOA z ZUS otrzymamy potwierdzenie o dokonanych zmianach  przez ZUS na podstawie złożonego formularza KOA, gdzie oznaczenie: „O” – składki obowiązkowe, „D” – dobrowolne. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczeń społecznych czy to dobrowolnych czy obowiązkowych składki na ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne są obowiązkowe czyli „O”.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments