Składki ZUS pracowników – co musi opłacać pracodawca

Zatrudnienie pracownika wiąże się z kosztami. Te stanowi nie tylko wynagrodzenie za pracę zatrudnionej osoby, ale także składki ZUS, które zobowiązany jest odprowadzać przedsiębiorca. Do ich samodzielnego wyliczania właściciel firmy jest zobligowany przez prawo. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku może zostać nałożona na niego kara grzywny. Ile wynoszą składki ZUS pracownika i które z nich musi zapłacić pracodawca?

 

Z czego składają się składki ZUS?

Każdy pracodawca przede wszystkim powinien pamiętać, że rozliczenie ubezpieczenia pracownika, a także innych składek ZUS jest obowiązkiem zarówno przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, jak i na umowie cywilnej (umowie zlecenie). W tym ostatnim przypadku jest to konieczne, jeśli umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczeń pracownika.

Składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera i od pracownika, i od pracodawcy. W przypadku pracownika są one odliczane od kwoty brutto wynagrodzenia. Składki ZUS za pracownika osobno musi też odprowadzać przedsiębiorca. Naliczane są one od kwoty brutto i stanowią dodatkowy koszt przedsiębiorcy.

 

Ile wynoszą składki ZUS?

Wysokość składek ZUS określa się procentowo. Ich wymiar jest dla pracownika następujący:

 •  Składka emerytalna 9,76%
 •  Składka rentowa 1,5%
 •  Składka chorobowa 2,45%
 •  Składka zdrowotna 9%.

Odprowadzane są one od pensji brutto i pobierane na rzecz ubezpieczenia. Na każdego pracodawcę nałożone są dodatkowe składki, które wynoszą:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 6,5%
 • wypadkowa 1,67%
 • FP 2,45%
 • FGŚP 0,10%.

Konieczność opłacania dodatkowych składek przez przedsiębiorcę oznacza, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika liczy się, dodając kwotę brutto wynagrodzenia do składek ZUS opłacanych po stronie pracodawcy.

 

Kto opłaca składki ZUS?

Należy pamiętać, że opłacanie składek ZUS przy zatrudnieniu na umowę o pracę jest obligatoryjne. Obowiązek płacenia leży na pracodawcy. Powinien on regulować składki w ustalonych przez prawo terminach, czyli:

 •  do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze;
 •  do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie;
 •  do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali podatnicy.

Do tych terminów opłacone składki muszą zostać zaksięgowane na koncie ZUS-u.

W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny do pracy, to ostateczny termin płatności przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Niedotrzymanie terminu oznacza naliczanie odsetek karnych, a w skrajnych przypadkach nałożenie kary grzywny w wysokości do 5000 złotych.

 

Jak przedsiębiorca rozlicza się z ZUS?

Podstawą rozliczeń przedsiębiorstwa z ZUS są deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA. Przygotowywać musi je każda firma zatrudniająca prawników. Ich wypełnienie i dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tak samo ważne, jak opłacenie samej składki. Dlaczego? Deklaracja ZUS DRA jest dokumentem wskazującym, w jakim wymiarze zostały opłacone składki i za kogo. Dokument ten należy złożyć w takim samym terminie, jaki obowiązuje dla płatności. ZUS DRA należy przygotowywać co miesiąc, a także w przypadku jakichkolwiek zmian w opłacanych składkach np. gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym. Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy niezatrudniający żadnych pracowników.

 

Jak składać ZUS DRA?

Obecnie Zakład ubezpieczeń Społecznych wymaga od przedsiębiorców składania deklaracji rozliczeniowej związanej ze składkami za pracownika elektronicznie. Wyjątkiem są jedynie te firmy, które zatrudniają mniej niż 5 osób. One mają prawo przekazywać dokumenty w formie papierowej poprzez wysyłkę pocztą czy złożenie ich w placówce ZUS.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments