Przerwa pomiędzy umowami z tym samym pracodawcą a podstawa wymiaru zasiłku

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku gdy wystąpi przerwa pomiędzy kolejno następującymi po sobie umowami o pracę z tym samym pracodawcą

Zgodnie z art.  36 ust. 4 ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące zatrudnienia.

 

Poniżej omówię dwa przypadki przerwy pomiędzy umowami o pracę z tym samym pracodawcą przypadające na:

I. dni roboczema wpływ na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
II. dni ustawowo wolne od pracynie ma wpływu na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

 

I. Przerwa pomiędzy umowami o pracę z tym samym pracodawcą przypadająca na dni robocze

Poniżej przykład przerwy pomiędzy kolejnymi umowami przypadający na dzień 2 maja który jest dniem pracującym u tego pracodawcy.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. kolejna umowa o pracę z tym samym pracodawcą od 4 maja do 31 grudnia 2020r. Pracownik zachorował w listopadzie. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne  wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia tj.:  za okres od czerwca do października 2020r. Przerwa pomiędzy umowami przypada na 2 maja sobotę dzień roboczy u tego pracodawcy.

 

II. Przerwa pomiędzy umowami o pracę z tym samym pracodawcą przypadająca na dni ustawowo wolne od pracy

 Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. kolejna umowa o pracę z tym samym pracodawcą od 2 maja do 31 grudnia 2020r. Pracownik zachorował w listopadzie. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia tj.:  za okres od marca do października 2020r.

 

Poniżej przykład zatrudnienia pracownika od  2 marca 2020r., gdzie miesiąc marzec traktowany jest jako pełny miesiąc przepracowany (1 marca przypada na niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy). Przerwa pomiędzy umowami przypada też na dzień ustawowo wolny od pracy 1 maja 2020r.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 2 marca do 30 kwietnia 2020 r. kolejna umowa o pracę z tym samym pracodawcą od 2 maja do 31 grudnia 2020r. Pracownik zachorował w listopadzie. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne  wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia tj.:  za okres od marca do października 2020r.

 

Poniżej przykład zatrudnienia od 3 marca 2020r. gdzie marzec jest traktowany jako niepełny przepracowany miesiąc (2 marca dzień pracujący). Przerwa pomiędzy umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy 1 maja 2020r.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 3 marca do 30 kwietnia 2020 r. kolejna umowa o pracę z tym samym pracodawcą od 2 maja do 31 grudnia 2020r. Pracownik zachorował w listopadzie. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia tj.: za okres od kwietnia do października 2020r.

 

Zmiana pracodawcy a okres zatrudnienia z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Przykład

Pracownik był zatrudniony w firmie „A” na czas określony do dnia 31.03.2020r od 01.04.2020r został zatrudniony u innego pracodawcy „B” . Był niezdolny do pracy w lipcu 2020r. przez 5 dni. Podstawa wymiaru zasiłku będzie ustalana jako średnia od kwietnia do czerwca 2020r. (tylko z wynagrodzenia u obecnego pracodawcy).

Podstawa wymiaru zasiłku w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

Kiedy podstawy zasiłków nie ustalamy na nowo

Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Wyłączenie wynagrodzenia z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments