Przychody wolne od podatku do ukończenia 26 roku życia

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.:

 • ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy (w tym wynagrodzenie chorobowe finansowane przez zakład pracy na podstawie art. 92 Kodeksu pracy),
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8 updof,
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • z tytułu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – obowiązuje od 01.07.2022r.

 

Od świadczeń z tytułu: zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanych przez płatnika na podstawie ustawy a dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

 

Pracodawca dokonujący wypłaty po dniu 26 urodzin pracownika powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25.09.2019r., Syg. 0112-KDIL3-1.4011.202.2019.2.GM.

 

Poniżej jeszcze jedna Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4.11.2019r. Sygn. 0113 – KDIPT2 – 1.4011.410.2019.2.MD

„postawienie do dyspozycji” oznacza moment, w którym środki „schodzą” z konta bankowego pracodawcy. Nie jest to dzień otrzymania środków na konto bankowe pracownika.

Sam moment naliczania wynagrodzenia w niniejszym przypadku nie jest momentem właściwym do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istotny natomiast jest:

 • dzień „postawienia do dyspozycji” wynagrodzenia dla pracownika oraz
 • moment ukończenia 26 roku życia.

 

Przykład

Zleceniobiorca urodzony 3 czerwca ukończy 26 lat 3 czerwca 2022 roku. Pracodawca naliczył wynagrodzenie i postawił do dyspozycji pracownika (środki „schodzą” z konta bankowego pracodawcy) w dniu 3 czerwca piątek. Środki zostały postawione do dyspozycji pracownika dopiero w dniu 6 czerwca 2022 roku w poniedziałek.  W tym przypadku wynagrodzenie z umowy zlecenie należy opodatkować. Bank zaksięgował środki na koncie zleceniobiorcy już po ukończeniu przez niego 26 roku życia.

 

Za pracownika w wieku do 26 roku życia nie odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy, ale ją obliczamy w celu ustalenia wysokości składki do zapłacenia na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Koszt zatrudnienia pracownika do ukończenia 26 roku życia

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments