Koszt zatrudnienia pracownika do ukończenia 26 roku życia

Za pracownika w wieku do 26 roku życia nie odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy, ale ją obliczamy w celu ustalenia wysokości składki do zapłacenia na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zwolnione z podatku są przychody, niezależnie za jaki okres zostały wypłacone ale te które podatnik otrzymał przed dniem ukończenia 26 roku życia.

Przychody wolne od podatku do ukończenia 26 roku życia

Przykład

Pracownik w dniu 5.04.2022 ma urodziny, pracodawca wypłaca wynagrodzenie do dnia 10 miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli pracodawca wypłaty dokona do 5.04.2022 włącznie to będzie to przychód zwolniony z podatku.

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 3 010 zł brutto

Aktualizacja od 01 lipca 2022 !

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12% od wszystkich przychodów opodatkowanych na skali podatkowej.
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 3 010 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Stawka podatku 17%
 • Kwota zmniejszająca podatek obowiązująca w roku 2021 potrzebna do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne 43,76 zł

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika:

 • składka emerytalna: 3 010 zł  x 9,76 % = 293,78 zł
 • składka rentowa: 3 010 zł x 1,5 % = 45,15 zł
 • składka chorobowa: 3 010 zł  x  2,45 % = 73,75 zł

suma: 412,68 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 3 010 zł – 412,68 zł = 2 597,32 zł  x 9 % = 233,76 zł

 

III.  Obliczamy hipotetyczną zaliczkę na podatek dochodowy w celu ustalenia wysokości składki zdrowotnej

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 3 010 zł – 412,68 zł = 2 597,32 zł – 250 zł = 2 347,32 = 2 347 zł (po zaokrągleniu)
 • 2 347 zł  x  17 % = 398,99 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy w celu ustalenia wysokości składki zdrowotnej

 • 398,99 zł – 43,76 zł = 355,23 zł  zaliczka na podatek dochodowy

 

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy

Jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (za m.in. pracownika) jest wyższa od kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym 31.12.2021r.) to składka będzie obniżona do tej kwoty. ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 3 010 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 412,68 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (293,78 zł emerytalne + 45,15 zł rentowe + 73,75 zł chorobowe),

 

3 010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł = 2 363,56 netto do wypłaty

 

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 3 010 zł  x 9,76 % = 293,78 zł
 • składka rentowa: 3010 zł x 1,5 % = 45,15 zł
 • składka chorobowa: 3 010 zł  x  2,45 % = 73,75 zł
 • składka zdrowotna:  2 597,32 zł  x 9 % = 233,76 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika:  646,44 zł

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 3 010 zł x 9,76 % = 293,78 zł
 • składka rentowa: 3 010 zł x 6,50 % = 195,65 zł
 • składka wypadkowa: 3 010 zł x 1,67 % = 50,27 zł
 • składka na FP: 3 010 x 2,45% = 73,75 zł
 • składka na FGŚP: 3 010 zł x 0,10 % = 3,01 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  616,46 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na cały etat do ukończenia 26 roku życia w 2022 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 2 363,56 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 646,44 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 616,46 zł

2 363,56 zł + 646,44 zł + 616,46 zł = 3 626,46 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób:

3 010 zł (wynagrodzenie brutto) + 616,46 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 3 626,46

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments