Maksymalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe w 2021 roku

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2021 wynosi: 5 259 zł

 

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie w 2021 roku wynosi: 13 147,50 zł (5 259 zł przeciętne prognozowane wynagrodzenie x 250%)

 

Dla ubezpieczonych dobrowolnie podstawa wymiaru składki nie może przekroczyć miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu:

  •  prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy przy niej,
  •  wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia,
  •  wykonywania pracy nakładczej.

 

Rok Maksymalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
2020 13 067,50
2019 11 912,50
2018 11 107,50
2017 10 657,50
2016 10 137,50
2015 9 897,50
2014 9 365,00

 

Dla ubezpieczonych obowiązkowo nie stosuje się ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2021 roku.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

Stawki procentowe składek ZUS w 2021r. są na takim samym poziomie jak w 2019 i 2020 roku.

 

Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • Monitor Polski z 2020r. poz. 1118,
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Monitor Polski z 2020r. poz. 1061).

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments