Skrócony okres wypowiedzenia w świadectwie pracy

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

 

W ust. 5 świadectwa pracy wpisujemy okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania.

 

Przykład

W związku z likwidacją spółki, pracodawca rozwiązał 5 letnią umowę o pracę z pracownikiem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosił 1 miesiąc.

  • od 01.09 do 30.09.2020 okres wypowiedzenia,
  • od 01.10 do 30.11.2020 okres o który zostało skrócone wypowiedzenie (art. 361 § 1 K.p.)

 

 

Skrócony okres wypowiedzenia za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie wliczany jest do okresu zatrudnienia

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy,
  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2017 r. sygn.. akt III AUa 250/16.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments