Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-12

Przez cały okres zatrudnienia do każdego zwolnienia lekarskiego pracodawca jest zobowiązany do składania wniosku o zasiłek chorobowy za pracownika. Wnioskiem tym w przypadku pierwszego zwolnienia jest zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości.

ZUS nie dokonuje wypłaty zasiłków z urzędu ale każdorazowo na wniosek

 

Jeżeli ZUS ma wypłacić świadczenie za kolejny nieprzerwany okres niezdolności do pracy lub sprawowania opieki, wnioskiem o zasiłek jest:

 • zaświadczenie płatnika składek Z-3 wypełnione do punku 1 włącznie, albo
 • zaświadczenie płatnika składek ZAS-12.

 

W poniższym wpisie omówię kiedy w celu wypłaty zasiłku chorobowego w przypadku kolejnej nieprzerwanej niezdolności do pracy składamy wniosek ZAS-12 a kiedy zaświadczenie Z-3 i tak:

I. W przypadku pierwszego zwolnienia lekarskiego w trakcie zatrudnienia

II. W przypadku kolejnej nieprzerwanej niezdolności do pracy w trakcie zatrudnienia

III. W przypadku kolejnej nieprzerwanej niezdolności do pracy które obejmuje też okres po ustaniu zatrudnienia

 

I. W przypadku pierwszego zwolnienia lekarskiego w trakcie zatrudnienia

W przypadku pierwszego zwolnienia lekarskiego za które przysługuje zasiłek chorobowy, pracodawca wypełnia zaświadczenie Z-3 celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, które jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek chorobowy.

 • Przekazujemy zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości

Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony i uprawnionemu już do zasiłku chorobowego w okresie od 10 czerwca 2020 do 20 lipca 2020 Za okres niezdolności do pracy orzeczonej jednym zaświadczeniem lekarskim pracodawca przekazuje do ZUS:

 • od 10.06.2020 do 20.07.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości celem wypłaty i ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

 

II. W przypadku kolejnej nieprzerwanej niezdolności do pracy w trakcie zatrudnienia

 • Przekazujemy zaświadczenie Z-3 wypełnione do pkt. 1 włącznie, albo
 • zaświadczenie ZAS-12

Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony i uprawnionemu do zasiłku chorobowego w okresie od 10 czerwca 2020 do 20 sierpnia 2020 za okres niezdolności do pracy orzeczonej zaświadczeniem lekarskim pracodawca przekazuje do ZUS:

 • od 10 do 14.06.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości celem wypłaty i ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • od 15.06 do 14.07.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione do pkt 1 włącznie, albo zaświadczenie ZAS-12
 • od 15.07 do 20.08.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione do pkt 1 włącznie, albo zaświadczenie ZAS-12

 

III. W przypadku kolejnej nieprzerwanej niezdolności do pracy które obejmuje też okres po ustaniu zatrudnienia

Przykład

Pracownik uprawniony do wynagrodzenia chorobowego (art. 92 k.p.) stał się niezdolny do pracy w okresie od 23 lipca do 20 sierpnia 2020 Umowa zawarta jest na czas określony do 31.07.2020 Za okres niezdolności do pracy orzeczonej jednym zaświadczeniem lekarskim:

 • od 23 do 31.07.2020 pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01 do 20.08.2020 ZUS byłemu pracownikowi wypłaci zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Pracodawca wypełnia zaświadczenie Z-3 w całości i przekazuje do ZUS celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego które jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek chorobowy,
 • w przypadku kolejnych zwolnień wystawionych już po ustaniu zatrudnienia były pracownik przekazuje do ZUS wniosek ZAS-53

 

Przykład

Pracownikowi uprawnionemu i pobierającemu zasiłek chorobowy zakończyła się umowa o pracę zawarta na czas określony od 01.02.2019 do 31.07.2020r. Niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez okres od 10 czerwca 2020 do 20 sierpnia 2020 Za okres niezdolności do pracy orzeczonej zaświadczeniem lekarskim w okresie:

 • pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym od 34 dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy (art. 92 Kodeksu pracy),
 • od 10 do 14.06.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek,
 • od 15.06 do 14.07.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione do pkt 1 włącznie, albo zaświadczenie ZAS-12
 • od 15.07 do 20.08.2020 pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości. Zaświadczenie Z-3 jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia.,
 • w przypadku kolejnych zwolnień wystawionych już po ustaniu zatrudnienia były pracownik przekazuje do ZUS wniosek ZAS-53

 

Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Poniżej fragment wypełnionego zaświadczenia Z-3 za okres od 15.07 do 20.08.2020 które obejmuje już okres po ustaniu zatrudnienia i jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek chorobowy przysługujący za okres zatrudnienia od 15.07.2020 do 31.07.2020 i za okres po ustaniu zatrudnienia od 01.08 do 20.08.2020

Zaświadczenie Z-3

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments