Przesunięcie terminu urlopu

Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu (art. 165 K.p):

1) czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Przyczyny podane w powyższym art. mają charakter przykładowy nie stanowią katalogu zamkniętego.

 

Przesunięcie urlopu na wniosek pracownika

Przesunięcie ustalonego w planie urlopów lub uzgodnionego z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, czyli takimi, które uniemożliwiają rozpoczęcie i wykorzystanie zaplanowanego urlopu, (np. konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, odwołanie wczasów przez organizatora itp.).

Możliwe jest złożenie przez pracownika wniosku w odniesieniu do części niewykorzystanego urlopu.

Ważne!

Jeżeli pracownik wnioskuje o przesunięcie z ważnych przyczyn terminu urlopu ustalonego w planie urlopów lub uzgodnionego z pracownikiem, pracodawca nie musi na to wyrazić zgody.

 

Przesunięcie urlopu – potrzeby pracodawcy

Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Za takie można uznać: usuwanie awarii, prowadzenie akcji ratowniczej, nagła choroba innego pracownika, którego trzeba zastąpić. Pracownik nie może kwestionować decyzji pracodawcy o przesunięciu urlopu, choćby nie zgadzał się z dokonaną przez niego oceną sytuacji.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments