Czas pracy niepełnosprawnych w 2022 roku

W roku 2022 pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę:

  • 1 stycznia

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W przypadku osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym obniża wymiar czasu pracy o 7 godzin.

Poniżej w tabeli wymiar czasu pracy w 2021 roku w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 133 19 12 *
Luty 140 20 8
Marzec 161 23 8
Kwiecień 140 21 10
Maj 147 21 10
Czerwiec 147 21 9
Lipiec 147 21 10
Sierpień 154 22 9
Wrzesień 154 22 8
Październik 147 21 10
Listopad 140 20 10
Grudzień 147 21 10
Suma 1 757 251 114

 

 

*Wliczony dzień wolny za sobotę

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar czasu pracy należy obniżyć proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

 

Przykład
Wymiar czasu pracy w lutym 2022 wynosi 140 godzin, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

  • 1 / 4 etatu czas pracy wynosi 35h (140h x 1 / 4 etatu),
  • 1 / 2 etatu czas pracy wynosi 70h (140h x 1 / 2 etatu),
  • 3 / 4 etatu czas pracy wynosi 105h (140h x 3 / 4 etatu).

 

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opinii z dnia 18 kwietnia 2014 (znak: BON-I-52311-76-2-WK/14) w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu, normy czasu pracy wskazane w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji należy dodatkowo obniżyć proporcjonalnie do wymiaru etatu, a co za tym idzie w przypadku zatrudnienia na 1 / 2 etatu, wymiar czasu pracy wynosi 3,5 godziny na dobę i 17,5 godziny na tydzień.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 18 sierpnia 1951r. o dniach wolnych od pracy,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments