Minimalna podstawa wymiaru zasiłku w 2022 roku

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku. Minimalne wynagrodzenie dla pełnego etatu w 2022 roku wynosi 3 010 zł. brutto.

 

W sposób jak poniżej ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, ojcowskiego, opiekuńczego oraz wynagrodzenia chorobowego o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy.

 

Minimalne wynagrodzenie w 2022r. wynosi 3 010 zł kwota ta ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu pracy:

 • 1 etat 3 010 zł
 • ¾ etatu 2 257,50 zł
 • ½ etatu 1 505 zł
 • ¼ etatu 752,50 zł

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% (emerytalne 9,76% + rentowe 1,50% + chorobowe 2,45%) tj. kwoty składek opłacanych przez ubezpieczonego, art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

 

Podstawa wymiaru zasiłku ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu pracy w którym zatrudniony jest pracownik co przedstawia poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy Podstawa wymiaru zasiłku
1 etat  2 597,33 zł   (3 010 zł – 13,71%)
¾ etatu  1 948 zł   (2 257,50 zł – 13,71%)
½ etatu  1 298,66 zł   (1 505 zł – 13,71%)
¼ etatu     649,33 zł   (752,50 zł – 13,71%)

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (obowiązuje od 01.01.2017r.),
 • dodatku za staż pracy (obowiązuje od 01.01.2020.).

 

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia podstawa wymiaru zasiłku w 2022r. ulegnie podwyższeniu z mocy prawa.

 

Przykład

Pracownik uprawniony do zasiłku chorobowego za okres od 01.10.2021 r do 31.01.2022r. zatrudniony na cały etat za wynagrodzeniem minimalnym. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi:

 • 2 415,12 zł (2 800 zł – 13,71%) od 01.10 do 31.12.2021r.
 • 2 597,33 zł (3 010 zł – 13,71%) od 01.01 do 31.01.2022r.

 

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments