Podstawowe znaki BHP w pigułce. Które z nich musisz znać?

Odpowiednie rozmieszczenie znaków BHP może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Co mówią przepisy na temat ich stosowania i jakie znaki ochrony i higieny pracy warto znać?

 

 

 

Co to są znaki bezpieczeństwa i kiedy należy je stosować?

Znak bezpieczeństwa to znak utworzony przez kombinację:

 • kształtu geometrycznego,
 • barwy,
 • symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, który przekazuje określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.

Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczane zawsze, gdy występujące w danym miejscu zagrożenie nie może być zlikwidowane poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej lub innych środków stosowanych w organizacji pracy. Liczba i umiejscowienie znaków BHP powinna być uzależniona od wielkości terenu, na którym są stosowane, a także od rodzajów zagrożeń i poziomu występujących zagrożeń. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom informacje dotyczące stosowania znaków, a także barw i sygnałów BHP.

 

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy – rodzaje i charakterystyka

Znaki BHP

Znaki zakazu

Funkcja: zakazują zachowań, które mogłyby wywołać lub spowodować niebezpieczeństwo.

Cechy charakterystyczne:

 • okrągły kształt,
 • czarny piktogram na białym tle z czerwonym obramowaniem i ukośnym pasem (czerwona część powinna pokrywać przynajmniej 35% powierzchni znaku).

Znaki ostrzegawcze BHP

Funkcja: ostrzegają przed konkretnym zagrożeniem lub niebezpieczeństwem występującym w danym miejscu.

Cechy charakterystyczne:

 • trójkątny kształt,
 • czarny piktogram na żółtym tle z czarnym obramowaniem (część żółta powinna pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku).

Znaki nakazu

Funkcja: określają szczególne zachowanie, niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa w danym miejscu.

Cechy charakterystyczne:

 • okrągły kształt,
 • biały piktogram na niebieskim tle (część niebieska powinna pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku).

Znaki informacyjne

Funkcja: podają informacje inne niż znaki wyżej wymienione.

Znaki ewakuacyjne lub pierwszej pomocy

Funkcja: informują o wyjściach ewakuacyjnych, przebiegu drogi ewakuacyjnej, a także lokalizują urządzenia ratownicze i sprzęt pierwszej pomocy.

Cechy charakterystyczne:

 • kwadratowy lub prostokątny kształt,
 • biały/fotoluminescencyjny piktogram na zielonym tle (zielona część powinna pokrywać przynajmniej 50% znaku).

Znaki przeciwpożarowe

Funkcja: lokalizują sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej.

Cechy charakterystyczne:

 • kwadratowy lub prostokątny kształt,
 • biały/fotoluminescencyjny piktogram na czerwonym tle (czerwona część powinna pokrywać przynajmniej 50% znaku).

 

Stosowanie znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa (ostrzegawcze, nakazu, zakazu) powinny być umieszczane odpowiednio do linii wzroku:

 • w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia,
 • przy wejściu na teren, w którym zagrożenie występuje – w przypadku zagrożenia ogólnego.

Miejsca usytuowania znaków BHP powinny być dobrze oświetlone, łatwo dostępne i widoczne. Jeśli tabliczki z piktogramami zamontowane są w miejscu o niedostatecznym poziomie oświetlenia dziennego, konieczne jest doświetlenie światłem elektrycznym. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie znaków wykonanych z materiału posiadającego zdolność emisji światła po usunięciu źródła wzbudzającego lub pokryte takim materiałem.

Znak powinien być usunięty, jeśli zagrożenie, którego dotyczył, zostało wyeliminowane.

 

Znaki BHP – z opisem czy bez opisu?

Znaki BHP spełniające wymagania normy PN-EN ISO 7010 są bardzo intuicyjne. Stworzone zostały w taki sposób, aby każda osoba, która się z nimi styka (bez względu na kompetencje, jakie posiada), mogła bez problemu odczytać ich znaczenie.

Jeśli jednak istnieje konieczność, by doprecyzować znaczenie danego znaku, można stosować piktogramy bhp z opisem (krótką informacją słowną). I tak w niektórych miejscach pracy mogą występować np. znaki ostrzegawcze z opisem wyglądające w taki sposób: https://www.znakowo.pl/znaki-ostrzegawcze-bhp-z-opisem/, a w innych bez opisu. Najważniejsze, by oznakowanie było dobrze widoczne, spójne i nie rodziło wątpliwości co do występującego w danym miejscu zagrożenia.

Artykuł zewnętrzny

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments