Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku

Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r.

 

 

Jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (za m.in. pracownika) jest wyższa od kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym 31.12.2021r.) to składka będzie obniżona do tej kwoty. ( art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Aktualizacja od 01 lipca 2022 !

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12% od wszystkich przychodów opodatkowanych na skali podatkowej.
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

 

Przykład

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto dla ¼ etatu od kwoty 752,50 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota wynagrodzenia brutto: 752,50 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • Kwota wolna od podatku (złożony PIT-2):  425 zł
 • Stawka podatku 17%
 • Kwota wolna od podatku obowiązująca w roku 2021 potrzebna do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne 43,76 zł

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

752,50 zł x 13,71% = 103,17 zł

13,71% = (9,76% + 1,5% + 2,45%)

 

II. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 752,50zł – 103,17zł = 649,33zł – 250zł = 399,33zł = 399 zł (po zaokrągleniu)
 • 399zł  x  17 % = 67,83 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej od podatku)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 425 zł

 • 67,83 zł – 425 zł = 0 zł zaliczka na podatek dochodowy

 

III. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy w celu ustalenia składki zdrowotnej

 • 67,83 zł – 43,76 zł = 24,07 zł  wysokość zaliczki na podatek dochodowy
 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie i składka zdrowotna wynosi:

752,50 zł – 103,17zł = 649,33 zł x 9% = 58,43 zł = 24.07 zł składkę obniżamy do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na zasadach obowiązujących na dzień 31.12.2021

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto

 • Wynagrodzenie brutto: 752,50 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 103,17 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (73,44zł emerytalne + 11,29zł rentowe + 18,44zł  chorobowe),
 • 24,07 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • 0 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

752,50zł – 103,17zł – 24,07 zł = 625,26 zł netto do wypłaty

 

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu w 2022

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments