Ulga dla klasy średniej od stycznia 2022 roku

Aktualizacja !

Od 1 lipca 2022r. likwidacja ulgi dla klasy średniej

W zamian:

Najważniejsze zmiany od 01 lipca 2022 r.

 • Obniżenie stopy procentowej PIT z 17% na 12% – obniżka będzie obowiązywała od 01.01.2022 r. w zeznaniu rocznym za 2022 będziemy stosowani stawkę 12%
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek 300 zł

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku

 

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom uzyskującym przychody:

 • miesięcznie w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł
 • rocznie w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł

w danym zakładzie pracy:

 • ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • oraz te które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej na podstawie art. 27 (dotyczy działalności gospodarczej)

 

Wysokość miesięcznej ulgi dla klasy średniej

Miesięcznie w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł

 

 • dla A wynoszącego co najmniej 5 701zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł

(A x 6,68% – 380,50zł) : 0,17

 • dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

(A x (- 7,35%) + 819,08) : 0,17

Gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.

 

Przykład

Pracownik z tytułu umowy o pracę otrzymał brutto 73 200 zł (73 200 zł = 12 miesięcy x 6 100 zł). Obliczenia miesięcznej ulgi:

A = 6 100 zł

(6 100 zł x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17 = 158,71 zł ulga dla klasy średniej

 

Przykład

Pracownik z tytułu umowy o pracę otrzymał brutto 109 200 zł (109 200 = 12 miesięcy x 9 100 zł). Obliczenia miesięcznej ulgi:

A = 9 100 zł

(9 100 zł x (- 7,35%) + 819,08 zł) : 0,17 = 883,70 zł  ulga dla klasy średniej

 

Wysokość rocznej ulgi dla klasy średniej

Rocznie w przedziale od 68 412zł do 133 692 zł

 

 • dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x 6,68% – 4 566 zł) : 0,17

 • dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

(A x (-7,35%) + 9 829 zł) : 0,17

Gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 (skala podatkowa) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

 

Przykład

Pracownik z tytułu umowy o pracę otrzymał brutto 73 200 zł (73 200 zł = 12 miesięcy x 6 100zł). W takcie roku ten pracownik rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej z której osiągnął dochód roczny 25 000 zł

Obliczenia

A = 98 200 zł

(98 200 zł x 6,68% – 4 566 zł) : 0,17 =  11 728 ulga dla klasy średniej

98 200 zł – 11 728 zł = 86 472 zł  dochód do opodatkowania

86 472 zł x 17% – 5 100 zł = 9 600 zł  zaliczka na podatek dochodowy

 

Przykład

Pracownik miesięcznie z umowy o pracę otrzymuje brutto 4 100 zł (49 200 zł = 12 miesięcy x 4 100 zł), oraz z umowy zlecenia uzyskał rocznie 65 000 zł. Ulga dla klasy średniej nie przysługuje ponieważ przychód jest niższy od wymaganego 68 412 zł. Przychody z tytułu umowy zlecenia dla zastosowania ulgi dla klasy średniej nie są brane pod uwagę.

 

Przykład

Pracownik  był zatrudniony od stycznia 2022 do października 2022 miesięcznie z umowy o pracę otrzymywał brutto 6 100 zł (61 000 zł = 10 miesięcy x 6 100 zł). Pracodawca co miesiąc odliczał ulgę dla klasy średniej oraz nie przedłużył umowy o pracę na dalszy okres. Były pracownik przez listopad i grudzień pozostawał bez zatrudnienia.

Ulga dla klasy średniej nie przysługuje ponieważ przychód jest niższy od wymaganego 68 412 zł. W zeznaniu rocznym będzie trzeba oddać niedopłatę podatku.

 

 

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników,  płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Przykład

Pracownik miesięcznie z umowy o pracę otrzymuje brutto 6 100 zł (73 200 zł = 12 miesięcy x 6 100 zł) i była co miesiąc przez pracodawcę odliczana ulga dla klasy średniej. W takcie roku ten pracownik rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej z której osiągnął dochód roczny 65 000 zł. Ulga dla klasy średniej nie przysługuje ponieważ zostały przekroczone łącznie przychody w wysokości 133 692 zł. W tym przypadku trzeba będzie zwrócić ulgę czyli dopłacić podatek.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments