Wysokość miesięcznego dofinansowania z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Kwota miesięcznego dofinansowania jaką można uzyskać zatrudniając osobę niepełnosprawną uzależniona jest od:

1. Stopnia niepełnosprawności pracownika

 • 1 950 zł ­– przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 200 zł przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 450 złprzysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Kwoty dofinansowań dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi:

 • 02-P – choroba psychiczna,
 • 01-U – upośledzenie umysłowe,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • 06-E – epilepsję,
 • 04-O – niewiadomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Zwiększa się o kwoty:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, kwota dofinansowania wynosi: 3 150 zł (1 200 zł + 1 950 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kwota dofinansowania wynosi: 2 100 zł (900 zł + 1 200 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, kwota dofinansowania wynosi: 1 050 zł (600 zł + 450 zł).

 

2. Wymiaru czasu pracy w którym zatrudniona jest osoba niepełnosprawna

Powyższe kwoty dofinansowania są maksymalne jakie można otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu, kwoty powyższe pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w jakim dany pracownik jest zatrudniony.

 Przykład

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych zatrudniony na 1 / 2 etatu. Miesięczna kwota dofinansowania wynosi 600 zł (1 200 zł x 1 / 2 etatu)

 

3. Zatrudnienie u kilku pracodawców

1. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

Przykład

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych zatrudniony na 1 / 2 etatu w firmie „A”, miesięczna kwota dofinansowania wynosi 600 zł (1 200 zł x 1 / 2 etatu), w firmie „B” zatrudniony jest na 1 / 4 etatu miesięczne dofinansowanie wynosi 300 zł (1 200 zł x 1 / 4 etatu)

 

2. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy – dofinansowanie przyznaje się w wysokości przyporządkowanej dla pełnego etatu. W przypadku zatrudnienia na kilku etatach w niepełnym wymiarze czasu pracy dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę – w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Przykład

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych zatrudniony na 1 / 2 etatu w firmie „A”, miesięczna kwota dofinansowania wynosi 600 zł (1 200 x 1 / 2 etatu), w firmie „B” zatrudniony jest na 1 / 4 etatu miesięczne dofinansowanie wynosi 300 zł (1 200 zł x 1 / 4 etatu), w firmie „C” zatrudniony jest na 1 / 2 etatu miesięczne dofinansowanie wynosi 300 pomimo, że dofinansowanie na ½ etatu wynosi 600 z 1 / 2 etatu (1 200 zł x 1 / 2 etatu)

Łączny limit nie może przekroczyć: 1 200 zł  (600 zł + 300zł + 300 zł)

 

4. Typu pracodawcy, u którego osoba niepełnosprawna jest zatrudniona

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

75% poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą,

90% poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments