Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2023 roku

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

 

Zgodnie z art. 151§ 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrośnie dwa razy i będzie wynosiło:

 • Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 3 490 zł.
 • Od dnia 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 3 600 zł.

 

Przykład obliczenia dodatku za godzinę pracy w porze nocnej dla wynagrodzenia:

 • minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo w styczniu 2023 dodatek za pracę w porze nocnej wynosi: (3 490 zł : 168h)  x 20 % = 4,15 zł
 • otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Miesiąc Liczba godzin pracy w 2023r. Minimalna wysokość dodatku brutto za 1h pracy w nocy w zł.
Styczeń 168 4,15
Luty 160 4,36
Marzec 184 3,79
Kwiecień 152 4,59
Maj 168 4,15
Czerwiec 168 4,15
Lipiec 168 4,29
Sierpień 176 4,09
Wrzesień 168 4,29
Październik 176 4,09
Listopad 160 4,50
Grudzień 152 4,74

 

 • 3,79 – marzec
 • 4,09 – sierpień, październik
 • 4,15 – styczeń, maj, czerwiec
 • 4,29 – lipiec, wrzesień
 • 4,36 – luty
 • 4,50 – listopad
 • 4,59 – kwiecień
 • 4,74 – grudzień

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu w maju 2022 r. przepracował 14 godzin w porze nocnej. Z tego tytułu pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w nocy w wysokości 58,10 zł  [(3 490 zł : 168h)  x 20 %] x 14 h .

 

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

 

Według zasad obowiązujących od 01.01.2017r., przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Do 31.12.2016 r. dodatek ten był brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej.

 

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • art. 151§ 1, art. 151§ 1 Kodeksu pracy,
 • art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments