Jak ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Koszty dojazdu do pracy mogą być znaczne, zwłaszcza gdy pracujesz daleko od miejsca zamieszkania lub wtedy, gdy z uwagi na lokalizację nie możesz skorzystać z opcji taniego transportu publicznego. Co można zrobić w takiej sytuacji? Sprawdź, jak ubiegać się o zwrot kosztów od Twojego pracodawcy!

 

Zwrot kosztów dojazdu do pracy w praktyce

Pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów dojazdu do miejsca pracy. W praktyce jednak często decyduje się na taki krok, ponieważ dzięki temu może on zwiększyć bazę kandydatów na stanowisko w swojej firmie.

O zwrot kosztów za dojazdy do pracy mogą ubiegać się również stażyści. W podaniu należy poinformować o miejscu zamieszkania oraz cenie najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie.

 

Świadczenia z Funduszu Pracy

W określonych sytuacjach zwrot kosztów dojazdu można uzyskać także z Funduszu Pracy. Do ustalenia, czy przysługuje Ci takie świadczenia, potrzebna jest znajomość wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli nie zarabiasz więcej, niż dwukrotność tej kwoty, a miesięczny koszt dojazdu wynosi co najmniej 15% jej wartości, przysługuje Ci zwrot. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu w Twoim rejonowym Urzędzie Pracy.

 

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów za dojazdy do pracy?

W prawie pracy próżno szukać zapisu, który jednoznacznie określa obowiązek pracodawcy związany z rekompensowaniem kosztów dojazdu pracownika. Jest to jednak dość istotna kwestia ze względu na możliwość poszukiwania kandydatów na dane stanowisko w oddalonych lokalizacjach. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość zwrotu kosztów za dojazdy do pracy. Pracownik może dostać taką rekompensatę w postaci:

  1.  zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletów okresowych,
  2. zakupu biletów okresowych przez zakład pracy,
  3. dodatku samochodowego, czyli określonej kwoty wypłacanej w związku ze zużyciem paliwa w celach służbowych.

Aby móc skutecznie ubiegać się o taki zwrot, należy spełnić kilka warunków. W przepisach obowiązujących w danym zakładzie pracy musi znaleźć się informacja o formie zwrotu kosztów. Dokumentem potwierdzającym taką możliwość jest najczęściej regulamin wynagrodzeń lub umowa z pracodawcą. Przepisy wewnątrzzakładowe muszą być w takim przypadku jasno określone i stosowane do wszystkich pracowników w takim samym stopniu.

 

Jak ustala się wysokość zwrotu kosztów dojazdu do pracy?

Wysokość zwrotu kosztów za dojazdy do pracy określana jest na podstawie odległości miejsca zamieszkania danego pracownika od zakładu pracy. Może też być ustalona w formie ryczałtu, w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników dojeżdżających do pracy. Zwykle jest to koszt dojazdu komunikacją miejską lub kwota wynikająca z liczby kilometrów, jakie trzeba pokonać między domem a pracą.

Koszty dojazdu do pracy mogą być zwracane przez pracodawcę. Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, który może zatrudniać specjalistów spoza swojego rejonu, jak i dla pracownika, który nie musi ponosić znaczących kosztów dojazdu.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/dojazdy-do-pracy-kiedy-nalezy-sie-zwrot/

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments