Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 do czerwca 2023 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           3 490 zł
 • 3 / 4 etatu     2 617,50 zł
 • 1 / 2 etatu     1 745 zł
 • 1 / 4 etatu        872,50 zł

 

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 617 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 617,50 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 2 617,50 zł  x 9,76 % = 255,47 zł
 • składka rentowa: 2 617,50 zł x 1,5 % = 39,26 zł
 • składka chorobowa: 2 617,50 zł  x  2,45 % = 64,13 zł

suma: 358,86 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 617,50 zł – 358,86 zł = 2 258,64 zł  x 9 % = 203,28 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 2 617,50 zł – 358,86 zł = 2 258,64 zł – 250 zł = 2 008,64 = 2 009 zł (po zaokrągleniu)
 • 2 009 zł  x  12 % = 241,08 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 241,08 zł – 300 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

 

Skala podatkowa w 2023 roku

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 617,50 zł.

2 617,50 zł – 358,86 zł – 203,28 zł = 2 055,36 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2023 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 617,50 zł  x 9,76 % = 255,47 zł
 • składka rentowa: 2 617,50 zł x 1,5 % = 39,26 zł
 • składka chorobowa: 2 617,50 zł  x  2,45 % = 64,13 zł
 • składka zdrowotna:  2 258,64 zł  x 9 % = 203,28 zł
 • zaliczka na podatek = 0 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika:  562,14 zł 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 617,50 zł x 9,76 % = 255,47 zł
 • składka rentowa: 2 617,50 zł x 6,50 % = 170,14 zł
 • składka wypadkowa: 2 617,50 zł x 1,67 % = 43,71 zł
 • składka na FGŚP: 2 617,50 zł x 0,10 % = 2,62 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  471,94 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na 3/4 w 2023 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 2 055,36 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 562,14 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 471,94 zł

2 055,36 zł + 562,14 zł + 471,94 zł = 3 089,44 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 2 617,50 zł (wynagrodzenie brutto) + 471,94 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) =  3 089,44 zł

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat do czerwca 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu do czerwca 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie netto na jedną czwartą etatu do czerwca 2023 roku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r.

Linki reklamowe:

Jeśli poszukujesz sprawdzonego księgowego w Poznaniu to zapraszamy do zapoznania się z ofertą biura rachunkowego Księgowy na 6.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments