Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2023 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przejścia na urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust.14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2023 wynosi: 6 935 zł

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pełnego etatu nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie:

 • od 01.01.2023 – 3 490zł
 • od 01.07.2023 – 3 600zł

z kolei dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy przy zachowaniu minimalnej podstawy o której mowa poniżej.

 

 Od 1.01.2023 do 30.06.2023r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być:

niższa od kwoty:

 • 2 617,50 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 r. w wysokości 3 490 zł),

oraz wyższa od kwoty:

 • 4 161 zł (60% z 6 935 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2023).

 

Od 01.07.2023 do 31.12.2023r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być:

niższa od kwoty:

 • 2 700 zł (75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 r. w wysokości 3 600 zł),

oraz wyższa od kwoty:

 • 4 161 zł (60% z 6 935 zł. tj. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2023).

 

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Przykład

Pracownica będzie przebywała  na urlopie wychowawczym od 1.06.2022 do 31.12.2023r. Jest zatrudniona na 1 / 2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 1 510 zł.

 • od 1 czerwca 2022r. podstawa wymiaru została podwyższona do kwoty 2 257,50 zł najniższej obowiązującej w 2022r.,
 • od 1 stycznia 2023r. należy jej podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty 2617,50 zł  najniższej obowiązującej w 2023r.
 • od 1 lipca 2023r. należy jej podwyższyć podstawę wymiaru do kwoty 2 700 zł  najniższej obowiązującej w 2023r.

 

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2022 roku

Przykład

Pracownica będzie przebywała  na urlopie wychowawczym od 1.06.2022 do 31.12.2023r. Jest zatrudniona na cały etat zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 7 400 zł.

 • od 1 czerwca 2022r. podstawa wymiaru została obniżona do kwoty 3 553,20 zł maksymalnej obowiązującej w 2022r.,
 • od 1 stycznia 2023r. podstawa wymiaru została obniżona do kwoty 4 161 zł maksymalnej obowiązującej w 2023r.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych od 01.11.2018r. do nadal w wysokości 620 zł. Do 31 października 2018 r. w wysokości: 520 zł.

 

Za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracodawca nie odprowadza składek do ZUS a jedynie je nalicza i wykazuje w imiennym raporcie ZUS RCA, składki te finansowane są przez budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments