Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 od lipca 2023 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           3 600 zł
 • 3 / 4 etatu     2 700 zł
 • 1 / 2 etatu     1 800 zł
 • 1 / 4 etatu        900 zł

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 2 700 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 2 700 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 2 700 zł  x 9,76 % = 263,52 zł
 • składka rentowa: 2 700 zł x 1,5 % = 40,50 zł
 • składka chorobowa: 2 700 zł  x  2,45 % = 66,15 zł

suma: 370,17 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 2 700 zł – 370,17 zł = 2 329,83 zł  x 9 % = 209,68 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 2 700 zł – 370,17 zł = 2 2329,83 zł – 250 zł = 2 079,83 = 2 080 zł (po zaokrągleniu)
 • 2 080 zł  x  12 % = 249,60 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 249,60 zł – 300 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

Skala podatkowa w 2023 roku

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 2 700 zł.

2 700 zł – 370,17 zł – 209,68 zł = 2 120,15 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2023 r

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 2 700 zł  x 9,76 % = 263,52 zł
 • składka rentowa: 2 700 zł x 1,5 % = 40,50 zł
 • składka chorobowa: 2 700 zł  x  2,45 % = 66,15 zł
 • składka zdrowotna:  2 329,83 zł  x 9 % = 209,68 zł
 • zaliczka na podatek = 0 zł

Suma składek finansowanych przez pracownika:  579,85 zł 

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 2 700 zł x 9,76 % = 263,52 zł
 • składka rentowa: 2 700 zł x 6,50 % = 175,50 zł
 • składka wypadkowa: 2 700 zł x 1,67 % = 45,09 zł
 • składka na FGŚP: 2 700 zł x 0,10 % = 2,70 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  486,81 zł

 

Koszt zatrudnienia pracownika na 3/4 w 2023 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 2 120,15 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 579,85 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 486,81 zł

2 120,15 zł + 579,85 zł + 486,81 zł = 3 186,81 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 2 700 zł (wynagrodzenie brutto) + 486,81 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) =  3 186,81 zł

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Przychody wolne od podatku do ukończenia 26 roku życia

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments