Minimalne wynagrodzenie netto na jedną trzecią etatu do czerwca 2023 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat            3 490 zł
 • 3 / 4 etatu     2 617,50 zł
 • 1 / 2 etatu     1 745 zł
 • 1 / 3 etatu     1 163,33 zł
 • 1 / 4 etatu        872,50 zł

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 163,33 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 163,33 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 1 163,33 zł  x 9,76 % = 113,54 zł
 • składka rentowa: 1 163,33 zł x 1,5 % = 17,45 zł
 • składka chorobowa: 1 163,33 zł  x  2,45 % = 28,50 zł

suma: 159,49 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 1 163,33 zł – 159,49 zł = 1 003,84 zł  x 9 % = 90,35 zł

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (31.12.2021 r.):

Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r.

 • 754 x 17% – 43,76 = 84,42 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 1 163,33 zł – 159,49 zł = 1 003,84 zł – 250 zł = 753,84 = 754 zł (po zaokrągleniu)
 • 754 zł  x  12 % = 90,48 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 90,48 zł – 300 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

 

Skala podatkowa w 2023 roku

 

IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1 163,33 zł

1 163,33 zł – 159,49 zł – 84,42 zł = 919,42 zł netto do wypłaty

 

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 163,33 zł  x 9,76 % = 113,54 zł
 • składka rentowa: 1 163,33 zł x 1,5 % = 17,45 zł
 • składka chorobowa: 1 163,33 zł  x  2,45 % = 28,50 zł
 • składka zdrowotna:  84,42 zł   składkę obniżamy do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na zasadach obowiązujących na dzień 31.12.2021

Suma składek finansowanych przez pracownika:  243,91 zł 

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 163,33 zł x 9,76 % = 113,54 zł
 • składka rentowa: 1 163,33 zł x 6,50 % = 75,62 zł
 • składka wypadkowa: 1 163,33 zł x 1,67 % = 19,43 zł
 • składka na FGŚP: 1 163,33 zł x 0,10 % = 1,16 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  209,75 zł

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie

 

Koszt zatrudnienia pracownika na 1/3 etatu w 2023 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 919,42 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 243,91 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 209,75 zł

919,42 zł + 243,91 zł + 209,75 zł = 1 373,08 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 1 163,33 zł (wynagrodzenie brutto) + 209,75 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 373,08 zł

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments