Rewident – kontrolowanie działalności przedsiębiorstw

Wybrane podmioty gospodarcze zobowiązane są do przeprowadzania cyklicznych badań sprawozdania finansowego. To wymóg narzucony odgórnie przez przepisy prawa. Osobą odpowiedzialną za profesjonalne audyty finansowe jest biegły rewident, którego praca sankcjonowana jest przez specjalną Ustawę. Sprawdź, w jaki sposób usługi rewidenta pozwalają na kontrolowanie działalności przedsiębiorstw.

 

Biegły rewident – kim jest?

Na samym początku warto zastanowić się nad tym, kim właściwie jest biegły rewident? To osoba, której praca polega na rewizji, czyli sprawdzaniu finansów podmiotów gospodarczych. Posiada wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, dzięki którym przeprowadza audyt finansowy. Jego podstawą jest badanie sprawozdania finansowego. Celem tego badania jest zweryfikowanie stanu finansowego podmiotu gospodarczego, a także prawidłowości przedstawianego przez niego sprawozdania finansowego. Podczas audytu sprawdza się, czy przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym i precyzyjnie określają wypracowany przez jednostkę gospodarczą wynik finansowych.

 

Kto może nim zostać?

Zawód biegłego rewidenta dokładnie określa Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym z 2017 roku. Zgodnie z nią może nim zostać:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek i w swoim imieniu;
  • osoba, która zawarła umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z firmą audytorską;
  • wspólnik firmy audytorskiej lub innego podmiotu uprawnionego do dokonywania rewizji finansowej.

Wszyscy rewidenci posiadający uprawnienia i wykonujący zawód, wpisani są na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

 

Jakie podmioty zobowiązane są do rewizji finansowej?

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania rewizji finansowej znajdują się w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim, rewizja finansowa dotyczy m.in.: rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych przygotowywanych przez spółki kapitałowe. Ponadto obowiązkowi temu podlegają jeszcze roczne sprawozdania finansowych takich podmiotów jak: spółki akcyjne oraz inne podmioty gospodarcze, które w minionym roku obrotowym spełniły minimum 2 z 3 poniższych warunków:
5 000 000 euro przychodu netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych (podawane w złotówkach wg aktualnego kursu);
2 500 000 euro sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;
posiadały minimum 50 pracowników w ujęciu średniorocznym (w przeliczeniu na pełne etaty).
Kontrolowanie działalności przedsiębiorstw przez Rach-Mistrz
Biuro rachunkowe Rach-Mistrz z Suwałk posiada w swoich szeregach zatwierdzonego biegłego rewidenta. Dzięki temu firma ta może prowadzić kontrolę działalności przedsiębiorstw w myśl przepisów prawa. Eksperci Rach-Mistrz od lat budują pozycję zaufanego partnera dla najbardziej wymagających firm na rynku. Jeżeli chcesz skorzystać z usług biegłego rewidenta i przeprowadzić profesjonalny audyt finansowy, to zapraszamy do kontaktu z firmą Rach-Mistrz. Z usługi mogą skorzystać podmioty, które na co dzień nie mają obowiązku dokonywania rewizji finansowej.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments