Wszystko, co powinieneś wiedzieć o niespójnych godzinach pracy

Każdy z nas chce być szanowany i brany pod uwagę w pracy. Ale czasem tak nie wychodzi, czy tylko tak ci się wydaje?

 

 

Każdego dnia pracodawca zmusza pracownika do pozostawania w pracy do późna, tłumacząc się tym, że pracownik ma nieregularny czas pracy. Czy to jest legalne?

 

Nie, to nielegalne.

Nietypowy układ czasu pracy, zwany „nieregularnym czasem pracy”, pozwala określonym pracownikom na okresowe wykonywanie obowiązków służbowych poza godzinami wyznaczonymi dla nich na wniosek pracodawcy.

Szukając pracy, np. na portalu takim jak https://pl.jooble.org/, gdy znajdziesz odpowiednią ofertę pracy, koniecznie omów tę kwestię z pracodawcą.

Systematyczne zmuszenie pracować poza normalnymi godzinami pracy pracownika może być uznane przez organy nadzoru i kontroli oraz wymiar sprawiedliwości za pracę w godzinach nadliczbowych, za którą należy się odpowiednie wynagrodzenie. Ponadto udział w pracy w godzinach nadliczbowych odbywa się w określonych przypadkach iw trybie.

Jeżeli pracodawca narusza warunki nieregularnego czasu pracy, a Ty uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wystąpić o ochronę swoich praw do organu terytorialnego – Państwowej Inspekcji Pracy, a także do sądu.

 

Zasady ustanawiania ustroju nielegalnego

Wymóg pracy poza wymiarem czasu pracy musi być określony w umowie o pracę z pracownikiem, a układ zbiorowy pracy, układy zbiorowe pracy lub przepisy miejscowe uchwalone z uwzględnieniem opinii organu przedstawicielskiego pracownika określają wykaz stanowisk podlegających takiemu obowiązkowi.

Ponadto, tylko jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, ale w pełny dzień/zmianie, możesz zaplanować nieregularny czas pracy podczas pracy w niepełnym wymiarze godzin (zmiana).

 

Czas odpoczynku w trybie nieregularnym

Nieregularny czas pracy nie oznacza dla pracowników, że nie podlegają oni zasadom określającym czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Tacy pracownicy są co do zasady zwolnieni z pracy w święta i weekendy.

Oznacza to, że przyciąganie do pracy w święta i weekendy wolne od pracy jest możliwe tylko na zasadach ogólnych z podwyższoną płacą za przepracowane godziny co najmniej dwukrotnością kwoty. Na wniosek pracownika w zamian może mu zostać udzielony kolejny dzień odpoczynku. W takim przypadku tylko praca w weekend lub święto wolne od pracy jest opłacana jednorazowo.

 

Kogo dotyczy tryb nieregularny

Poszczególni pracownicy (a nie cały personel lub cały dział) mogą okazjonalnie być zaangażowani w pracę w trybie nieregularnym, co do której spełnione są dwa warunki:

  • Ich stanowiska znajdują się na specjalnym wykazie stanowisk pracowników o nieregularnym czasie pracy. Lista taka może być ustanowiona w układzie zbiorowym pracy, stanowiącym jeden z załączników do wewnętrznego regulaminu pracy lub zatwierdzona jako odrębna ustawa lokalna;
  • Nieregularne godziny pracy są określone w umowie o pracę lub odrębnej umowie do niej. W końcu ten tryb działania różni się od ogólnie przyjętego. Niestandardowy stan dnia roboczego można sformułować np. w następujący sposób:

Pracownik wykonuje obowiązki pracownicze w warunkach nieregularnego dnia pracy.

 

Nie są wymagane żadne inne dokumenty, takie jak pisemna zgoda pracownika czy osobne polecenie pracodawcy w sprawie ustalenia nieregularnego dnia pracy. Polecenie szefa zaangażowania określonego pracownika w taką pracę może być zarówno pisemne, jak i ustne.

Pamiętaj, że istnieją kategorie pracowników, którym nie można ustawić nieregularnego dnia, nawet jeśli sami nie mają nic przeciwko. Są to osoby niepełnoletnie, osoby niepełnosprawne, pracownicy wykonujący prace niebezpieczne.

Jeśli chodzi o kobiety w ciąży, to w Kodeksie pracy nie ma bezpośredniego zakazu ustalania dla nich dnia nieregularnego. Pamiętaj jednak, że jeśli taka pracownica napisze oświadczenie i złoży zaświadczenie lekarskie o konieczności podjęcia dla niej pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, to pracodawca jest do tego zobowiązany. I w tym przypadku lepiej wyłączyć warunek nieregularnego dnia pracy z umowy o pracę poprzez zawarcie umowy dodatkowej.

 

Cechy trybu nieregularnego

Niektórzy pracodawcy uważają, że dzień nieregularny to wydłużony dzień pracy w porównaniu z ogólnie przyjętym. Ale nie jest. Nieregularny dzień pracy to specjalna procedura podziału czasu pracy w ciągu dnia roboczego i (lub) tygodnia roboczego. Jego specyfika polega na tym, że pracownik objęty tym reżimem w większości przypadków podlega ogólnemu rozkładowi czasu pracy, ma jednak również możliwość wcześniejszego przybycia do pracy lub pozostania do późna w celu dopełnienia obowiązków pracowniczych.

Minimalny i maksymalny czas przetwarzania w nieregularnym dniu roboczym nie jest w żaden sposób regulowany. Nigdzie też nie jest powiedziane, ile nieregularnych dni roboczych w miesiącu lub roku uważa się za epizodyczne.

Podsumowując, zauważamy, że pracownicy, którzy mają nieregularny dzień pracy, są na ogół zaangażowani w pracę w weekendy i święta wolne od pracy. To znaczy tylko za ich zgodą i za wynagrodzeniem co najmniej dwukrotnie wyższym.

Mamy nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny i nie daj się zwieść.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments