Minimalne wynagrodzenie netto na 1/8 etatu od lipca 2023 roku

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota wynagrodzenia na cały etat ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • 1 etat           3 600 zł
 • 3 / 4 etatu     2 700 zł
 • 1 / 2 etatu     1 800 zł
 • 1 / 4 etatu      900 zł
 • 1 / 8 etatu     450 zł

 

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 450 zł brutto

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 450 zł
 • Koszty uzyskania przychodu : 250 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek:  300 zł (złożony PIT-2)
 • Stawka podatku 12%
 • Pracownik powyżej 26 lat, nie należy do PPK

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • składka emerytalna: 450 zł  x 9,76 % = 43,92 zł
 • składka rentowa: 450 zł x 1,5 % = 6,75 zł
 • składka chorobowa: 450 zł  x  2,45 % = 11,03 zł

suma: 61,70 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki i samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 450 zł – 61,70 zł = 388,30 zł  x 9 % = 34,95 zł

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (31.12.2021 r.):

Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka nie będzie pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r.

 • 138 x 17% – 43,76 = 0 zł

 

III. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 250 zł

 • 450 zł – 61,70 zł = 388,30 zł – 250 zł = 138,30 = 138 zł (po zaokrągleniu)
 • 138 zł  x  12 % = 16,56 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą: 300 zł

 • 16,56 zł – 300 zł = 0 zł  zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu od stycznia 2022 brak jest możliwości odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

Skala podatkowa w 2023 roku

 IV. Obliczamy wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 450 zł

450 zł – 61,70 zł = 388,30 zł netto do wypłaty

 

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na  pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2023 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

I dalej:

I. Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 450 zł  x 9,76 % = 43,92 zł
 • składka rentowa: 450 zł x 1,5 % = 6,75 zł
 • składka chorobowa: 450 zł  x  2,45 % = 11,03 zł
 • składka zdrowotna:  0 zł   składkę obniżamy do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na zasadach obowiązujących na dzień 31.12.2021

Suma składek finansowanych przez pracownika:  61,70 zł 

 

II. Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 450 zł x 9,76 % = 43,92 zł
 • składka rentowa: 450 zł x 6,50 % = 29,25 zł
 • składka wypadkowa: 450 zł x 1,67 % = 7,52 zł
 • składka na FGŚP: 450 zł x 0,10 % = 0,45 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę:  81,14 zł

 

Składkę na Fundusz Pracy naliczamy od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, w przypadku przychodów z różnych źródeł obowiązek opłacania składki na FP powstaje wtedy, gdy łączna suma przychodów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Koszt zatrudnienia pracownika na 1/8 etatu w 2023 roku

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 388,30 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 61,70 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 81,14 zł

388,30 zł + 61,70 zł + 81,14 zł = 531,14 zł  całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć jeszcze w inny sposób: 450 zł (wynagrodzenie brutto) + 81,14 zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 531,14 zł

 

Minimalne wynagrodzenie netto na pół etatu od lipca 2023 roku

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Michał
Michał
4 miesięcy temu

Dzień dobry! Te artykuły są bezcenne! Czy jest szansa na podobną rozpiską dla 1/8 etatu tylko dla stawki do czerwca 2023?