Wyższy staż pracy w okresie wypowiedzenia

Ile wyniesie okres wypowiedzenia, jeżeli 3-letni staż pracy upływa w okresie biegnącego wypowiedzenia?

 

O długości przewidzianych w art. 36 § 1 kodeks pracy okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia, który pracownik osiągnie w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 15 września 2020 r. pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy w sierpniu 2023 r. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2023 r. w tym przypadku obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Gdyby wypowiedzenie zostało wręczone w lipcu 2023r. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2023wtedy obowiązywałby miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r. I PKN 34/99 o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 Kp) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 Kp)

 

Art. 49 (Skrócenie okresu wypowiedzenia)
W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

 

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments