PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenie PIT-2:

  • składamy płatnikowi przed pierwszą wypłatą,
  • składamy jednorazowo i obowiązuje aż do odwołania/wycofania oświadczenia przez pracownika,
  • składamy co do zasady podejmując zatrudnienie.

 

Roczna kwota zmniejszająca podatek w 2022 r. wynosi 5 100 zł i miesięczna 425 zł (1/12 z 5 100 zł) gdzie w ub. roku wynosiła 43,76 zł   Aktualizacja od 1 lipca 2022 r. 

Roczna kwota zmniejszająca podatek od 1 lipca 2022 r. wynosi 3 600 zł i miesięczna 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł)

 

Dzięki złożonemu oświadczeniu PIT-2 pracodawca pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek przez co nasze wynagrodzenie do wypłaty jest wyższe. Przykład obliczenia wynagrodzenia netto poniżej:

Minimalne wynagrodzenie netto na cały etat w 2022 roku

 

Przykłady

1. Jeżeli w trakcie roku rozpoczynamy działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych – skala podatkowa i jednocześnie jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę należy u pracodawcy wycofać wcześniej złożone oświadczenie PIT-2.

2. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych – skala podatkowa i jednocześnie podejmujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę to nie składamy pracodawcy oświadczenia PIT-2.

3. Jeżeli podejmujemy równolegle drugie zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oświadczenia w tym drugim zakładzie pracy już nie składamy.  

 

W oświadczeniu PIT-2 pracownik oświadcza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów od których obowiązany jest do opłacania zaliczek przy zastosowaniu skali podatkowej (z najmu, dzierżawy czy z działalności gospodarczej).

 

 

Wersje druku PIT-2

PIT-2 (7)  miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 23 marca 2022 r.

PIT-2(8) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. – dotyczy formularzy składanych od 24 marca 2022 r.

PIT-2(9) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Print Friendly, PDF & Email