Wniosek o dni wolne na poszukiwanie nowej pracy

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy uzależnione jest od trzech warunków:

  • okres wypowiedzenia umowy o pracę nie może być krótszy niż 2 tygodnie,
  • umowa o pracę musi zostać wypowiedziana przez pracodawcę,
  • pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie tego rodzaju dni wolnych.

 

Wymiar zwolnienia wynosi

2 dni – jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy o prace wynosi: 2 tygodnie lub jeden miesiąc 
3 dni – jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy wynosi 3 miesiące

 

Podstawą udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy jest tylko  wniosek pracownika. Taki wniosek powinien być przedstawiony pracodawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem dni, które pracownik chciałby wykorzystać na poszukiwanie pracy. Kodeks pracy nie precyzuje z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek pracodawcy.

 

Za dni wolne przysługuje wynagrodzenie natomiast w przypadku niewykorzystania dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy, pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Print Friendly, PDF & Email