Wniosek o urlop okolicznościowy

Wymiar urlopu okolicznościowego

2 dni przysługują w związku:

  • ze ślubem pracownika,
  • z narodzinami dziecka (w przypadku bliźniąt są to dwa dni urlopu a nie po dwa dni na każde dziecko liczy się samo urodzenie a nie ilość dzieci urodzonych przy jednym porodzie),
  • ze zgonem i pogrzebem małżonka pracownika jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

 1 dzień przysługuje w przypadku:

  • ślubu dziecka pracownika, albo
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

Jak udokumentować uprawnienie do urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracodawca tego zażąda należy dostarczyć mu dokument uprawniający do zwolnienia okolicznościowego. Dokumentami takimi są odpisy:

  •  skróconego aktu urodzenia dziecka,
  •  aktu małżeństwa,
  •  aktu zgonu.

 

 

Urlop okolicznościowy po rozwodzie

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Print Friendly, PDF & Email