Wzór oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy w przypadku kilku umów w tym samym okresie

Jeżeli pracownik lub zleceniobiorca osiąga dochody z kilku umów to zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązkowa składka na Fundusz Pracy ustalana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze pół etatu za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości brutto 1 200 zł., dodatkowo uzyskuje w innym zakładzie pracy przychód na podstawie umowy zlecenie w miesięcznej wysokości 2 500 zł co razem daje kwotę w przeliczeniu na cały miesiąc 3 700 zł brutto (1 200 zł + 2 500 zł). W związku z przekroczeniem minimalnego wynagrodzenia od każdej z tych kwot powinna być odprowadzana składka na Fundusz Pracy.

 

 

Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy ze względu na wiek ubezpieczonego

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Print Friendly, PDF & Email