Urlop uzupełniający

 

Dla przypomnienia, urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze:

  • 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

 

Kiedy nabywane jest prawo do urlopu uzupełniającego?

Zgodnie z art. 158 Kodeksu pracy prawo do urlopu uzupełniającego przysługuje pracownikowi który:

1. wykorzystał  20 dni urlopu wypoczynkowego,

2. nabył prawo do urlopu w wyższym wymiarze (wynoszącym 26 dni).

Przykład

Pracownik do czerwca wykorzystał cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, jednocześnie w grudniu tego samego roku jego staż pracy przekroczy 10 lat. Pracownikowi należy udzielić urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni.

 

 

Kiedy urlop uzupełniający nie jest urlopem uzupełniającym?

Przykład

Pracownik do czerwca wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego, jednocześnie w lipcu tego samego roku jego staż pracy przekroczył 10 lat. Pracownikowi zostaje zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego łącznie do 26 dni. Czyli do wykorzystania pozostaje 10 + 6 = 16 dni urlopu wypoczynkowego.

 

 

Urlop w wyższym wymiarze proporcjonalnie czy w całości?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, „wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu”.

Co za tym idzie nieprawidłowe jest ustalenie urlopu w niższym wymiarze tj. proporcjonalnie od miesiąca nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze w stosunku do końca danego roku kalendarzowego. Urlop powinien być udzielony w pełnym wymiarze 6 dni.

 

Przykład

Pracownik do czerwca wykorzystał cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, jednocześnie w grudniu tego samego roku jego staż pracy przekroczy 10 lat. Pracownikowi należy udzielić urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni.

 

 

 

Podstawa prawna:
1. Kodeks pracy

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o