Urlop uzupełniający

 Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

  • 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Kiedy nabywane jest prawo do urlopu uzupełniającego?

Zgodnie z art. 158 Kodeksu pracy prawo do urlopu uzupełniającego przysługuje pracownikowi który:

  • wykorzystał  20 dni urlopu wypoczynkowego,
  • nabył prawo do urlopu w wyższym wymiarze (26 dni).

 

Przykład

Pracownik do czerwca wykorzystał cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, jednocześnie w grudniu tego samego roku jego staż pracy przekroczy 10 lat. Pracownikowi należy udzielić urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni.

  

Kiedy urlop uzupełniający nie jest urlopem uzupełniającym?

Przykład

Pracownik do czerwca wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego, jednocześnie w lipcu tego samego roku jego staż pracy przekroczył 10 lat. Pracownikowi zostaje zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego łącznie do 26 dni. Czyli do wykorzystania pozostaje 10 + 6 = 16 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Urlop w wyższym wymiarze proporcjonalnie czy w całości?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu.

Nieprawidłowe jest ustalenie urlopu  proporcjonalnie od miesiąca nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze w stosunku do końca danego roku kalendarzowego.

Urlop powinien być udzielony w pełnym wymiarze 6 dni

 

Przykład

Pracownik do czerwca wykorzystał cały urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, jednocześnie w grudniu tego samego roku jego staż pracy przekroczy 10 lat. Pracownikowi należy udzielić urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego zatrudnionym na część etatu

Ustalenie wymiaru urlopu w przypadku zmiany wymiaru etatu

Przeliczanie urlopu wypoczynkowego na godziny

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments