Najnowsze artykuły

Urlop wypoczynkowy po urlopie macie...

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wnioskiem pracownika pod warunkiem, że między ostatnim dniem...

Wysokość wynagrodzenia po urlopie m...

Zgodnie z art. 1832  Kodeksu pracy pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku po zakończeniu: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu...

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego z uwzględnieniem zmian w K.p. od 2 stycznia 2016 r.   Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni (217...

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej która, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka,...