Odmowa wykonania badań kontrolnych

Wyrok z dnia 23 września 2004 r.
I PK 541/03

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim po długotrwałej chorobie uzasadnia niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdy wyłączną przyczyną tej odmowy są okoliczności leżące po stronie pracownika.

Print Friendly

Przeczytaj również

Jaki okres wypowiedzenia
views 1
Przykład Czy do stażu pracy od którego zależy wypowiedzenie należy uwzględnić okres biegnącego już wypowiedzenia? Pracownik przepracował w zakładzi...
Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
views 2
Wyrok SN z 26 kwietnia 2011 sygn. akt II PK 302/10 Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od w...
Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego
views 2
Wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. I PKN 5/2007 Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych ...
Dwie umowy z tym samym pracodawcą
views 1
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca  1969r. III PZP 1/69, (OSNCP 1969, Nr 11, poz.197).   Istnieje możliwość zawarcia z własnym pracow...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz