Wysokość wynagrodzenia po urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 186Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego lub jego części do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Porównaj wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. II PK 143/07

Analogicznie jak w przypadku powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego podwyżka wynagrodzenia (o ile takie miały miejsce w firmie podczas jego nieobecności) a w przypadku obniżenia wynagrodzenia wymagane będzie porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie warunków płacy.

Print Friendly

Przeczytaj również

Jak ustalić podstawę trzynastki
views 5
  Zgodnie z art. 4 ust . 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, do wyliczenia trzynastki uwzg...
Koszt zatrudnienia pracownika w 2017
views 13
Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2017 r. Pracown...
Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 20...
views 14
Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w po...
Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w...
views 9
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięcz...

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz