Wymiar urlopu rodzicielskiego

Wymiar urlopu rodzicielskiego:

  • 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 34 tygodnie w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

1) 41 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 1)

2) 43 tygodnie w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

 

Po zmianie przepisów od 2 stycznia 2016 r. dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego, a co za tym idzie urlop rodzicielski został wydłużony o dodatkowy urlop macierzyński

Przykład

W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie liczba tygodni urlopów po zmianach wynosi: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego podstawowego + 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego = 52 tygodnie.

 

 

Wymiar urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Po zmianach od 2 stycznia 2016 w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

  • 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 § 1 pkt 1)
  • 68 tygodni w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

Aktualizacja! Zmiana od 26 kwietnia 2023 r.

1) 82 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (art.180 § 1 pkt 1)

2) 86 tygodni w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 180 § 1 pkt 2-5)

 

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Więcej na temat łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą pisałam poniżej.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Choroba w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments