Do kiedy mogę wykorzystać 2 dni opieki na dziecko

Do kiedy mogę wykorzystać 2 dni opieki na dziecko z art. 188 K.p. Dziecko urodziło się 21.05.2006 roku

Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Jak obliczyć kiedy dziecko ukończy 14 lat

W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 K.p.).

Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

 

Wobec powyższego dziecko urodzone 21.05.2006r. ukończy 14 lat 21.05.2020r. o godzinie 0:00, to oznacza, że 20.05.2020r do godziny 24:00 będzie ostatnim dniem w którym można wykorzystać zwolnienie od pracy na podstawie art. 188 K.p.

 

Północ jest równocześnie końcem dnia i początkiem dnia następnego, przy czym koniec dnia oznaczamy 24:00 a początek dnia następnego 0:00. A zatem sobota godzina 24:00 to ten sam punkt w czasie co niedziela godzina 0:00

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments