Zawieszenie działalności gospodarczej a data wyrejestrowania pracownika z ZUS

Z jaką datą należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń w ZUS w przypadku zawieszenia oraz w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przykład

Jako datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej we wniosku CEIDG-1 podano 2018-08-20 w formularzu ZUS ZWUA podajemy datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 20-08-2018r. Ostatnim dniem z 7 dniowego terminu na przekazanie do ZUS formularza ZUS ZWUA będzie 27.08.2018 r.

 

Likwidacja działalności

Przykład

Jako datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej we wniosku CEIDG-1 podano 2018-08-20 w formularzu ZUS ZWUA podajemy datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 21-08-2018r. Ostatnim dniem z 7 dniowego terminu na przekazanie do ZUS formularza ZUS ZWUA będzie 28.08.2018 r.

III. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

W bloku III wpisujemy dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń zgodne z danymi ze zgłoszenia do ubezpieczeń z formularza ZUS ZUA.

IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W polu 01 wpisujemy kod zgodny ze zgłoszeniem do ubezpieczeń na formularzu ZUA lub ZZA, w polu 02 datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

 

Termin wyrejestrowania z ubezpieczeń

Termin na wyrejestrowanie z ubezpieczeń wynosi 7 dni licząc od dnia ustania tytułu do ubezpieczeń.

Przykład

Jako datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej we wniosku CEIDG-1 podano 2018-08-20 w formularzu ZUS ZWUA podajemy datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 21-08-2018r. Ostatnim dniem z 7 dniowego terminu na przekazanie do ZUS formularza ZUS ZWUA będzie 28.08.2018 r.

Wraz z wyrejestrowaniem pracownika z ubezpieczeń należy pamiętać o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń członków jego rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych  i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów,
  • ustawa z dnia 13 październik 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments